Uutiset

2013, 03.06.2013 | niveltieto

Väitös: Liikuntaharjoittelu kohentaa hieman lonkkanivelrikkopotilaan toimintakykyä

Lääketieteen lisensiaatti Riikka Juhakosken väitöstutkimus osoitti, että raskas fyysinen työkuormitus sekä tuki- ja liikuntaelinten vammat lisäävät lonkkanivelrikon riskiä.  Liikuntaharjoittelu kohentaa hieman lonkkanivelrikkopotilaan toimintakykyä, mutta ei juuri vähennä potilaan kokemaa kipua.

Ikääntymisen myötä yleistyvän ja kansantaloutta kuormittavan lonkkanivelrikon ehkäisyyn ja hoitoon tarvitaan tehokkuutta. Lonkkanivelrikko aiheuttaa kipua ja rajoittaa toimintakykyä eikä sen etenemistä voida estää enää taudin syntymisen jälkeen. Sen vuoksi taudin hoidossa päätavoitteiksi tulisi ottaa elämän laadun parantaminen lievittämällä kipua ja ylläpitämällä hyvää toimintakykyä.

Riskitekijöiden tunteminen tehostaa nivelrikon ehkäisyä

Syyt lonkan nivelrikkoon ovat moninaisia. Taudin syntyyn vaikuttavat geneettiset, rakenteelliset ja ympäristöön liittyvät riskitekijät.

Tutkimussarjassa analysoitiin useita lonkan nivelrikkoa ennustavia riskitekijöitä. Tulosten perusteella raskaiden työtehtävien vähentäminen sekä tuki- ja liikuntaelinvammojen ehkäisy vähentävät väestön nivelrikkoisuutta. Tutkimuksessa käytettiin 22 vuotta kestäneen Mini-Suomi-väestötutkimuksen aineistoa.

Pysyväissairauksen hyvä hoito tärkeää

Koska liikuntaharjoittelun merkitys lonkkanivelrikon hoidossa on ollut epäselvä, tutkimuksen toisena keskeisenä kiinnostuksen kohteena oli selvittää, lievittääkö ohjattu liikuntaharjoittelu kipua ja parantaako se toimintakykyä. Tutkimus osoitti, että liikuntaharjoittelu ei vaikuttanut potilaan kokemaan kipuun tai fyysiseen elämänlaatuun, mutta kohensi hieman itsekoettua toimintakykyä. Huolimatta nivelrikon aiheuttamista oireista ja taudin etenevästä luonteesta harjoittelun toteutuminen onnistui hyvin. Kipulääkkeen käyttö myös väheni osin harjoittelun myötä.

Korkeampi koulutustaso, polvinivelrikon ja pysyväissairauksien puuttuminen, ohjattujen harjoitteiden tekeminen ja säännöllinen liikunta ennustivat parempaa kivun hallintaa ja toimintakykyä kahden vuoden seurantatutkimuksessa. Tämä korostaa elämäntavaksi otetun liikunnan merkitystä ja pysyväissairauksien hoidon tärkeyttä nivelrikon aiheuttamien oireiden ehkäisyssä.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut