Uutiset

2013, 28.10.2013 | niveltieto

Merkittävä tiedepalkinto kipututkija Eija Kalsolle

Professori Eija Kalso Helsingin yliopistosta on toinen tämänvuotisen SalusAnsvar-tiedepalkinnon saajista.

Professori, ylilääkäri Eija Kalso on kansainvälisesti arvostettu kivuntutkija ja kivunhoidon asiantuntija. Hänen tutkimuksensa ovat paljastaneet kroonisen kivun taustalla olevia biologisia mekanismeja sekä tuottaneet tietoa siitä, miten kipu voi muuntua tärkeästä varoitussignaalista pysyväksi tilaksi. Tutkimustyönsä ohella Kalso on ollut aktiivisesti kehittämässä kivunhoitoa. 

Kalso jakaa palkinnon toisen kivuntutkijan, Karoliinisessa Instituutissa työskentelevän dosentti Eva Kosekin kanssa.

SalusAnsvar-palkinto on arvoltaan miljoona Ruotsin kruunua eli vajaat 120 000 euroa. Palkinto myönnetään ansioituneelle pohjoismaiselle lääketieteen tutkijalle, jonka tutkimuksen kohteena olevalla ongelmalla on käytännön merkitystä ihmisten jokapäiväisen elämän ja työkyvyn kannalta.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut