Uutiset

2015, 16.04.2015 | niveltieto

Suuriin ibuprofeeniannoksiin liittyy infarktiriski

Tämä ilmenee Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean (PRAC) tekemästä ibuprofeeniin liittyvästä sydän- ja verenkiertojärjestelmään kohdistuvasta riskien arvioinnista. Suuri annos on 2400 mg/vrk tai enemmän.

Lisääntynyt riski on vastaavanlainen kuin joillakin muillakin tulehduskipulääkkeillä, esimerkiksi COX-2 estäjillä tai diklofenaakilla.

Riski ei lisääntynyt annoksilla, jotka ovat korkeintaan 1200 mg/vrk. Se on suurin itsehoidossa tavallisesti käytetty vuorokausiannos.

Isoja annoksia pitää välttää riskipotilailla

PRAC suositteli, että 2400 mg /vrk tai suurempia ibuprofeeniannoksia pitäisi välttää niillä potilailla, joilla on vakava sydän- tai verenkiertohäiriö. Pitkäaikaista hoitoa varsinkin suurilla ibuprofeeniannoksilla pitää tarkasti harkita myös niillä potilailla, joilla on muita sydän- ja verenkiertojärjestelmään kohdistuvia riskitekijöitä. Niitä ovat esimerkiksi korkea verenpaine, diabetes, korkea veren kolesteroliarvo ja tupakointi.

PRAC arvioi myös ibuprofeenin ja pieniannoksisen asetyylisalisyylihapon yhteisvaikusta. Pieniannoksista ASAa käytetään estämään veritulppien muodostumista ja ehkäisemään sydäninfarktia ja aivohalvausta.

Laboratoriotutkimuksissa ibuprofeeni on estänyt asetyylisalisyylihapon vaikutusta. Pitkäaikaisen ibuprofeenihoidon vaikutus asetyylisalisyylihapon veritulppien muodostumista ehkäisevään vaikutukseen on edelleen epävarmaa. Satunnaisen ibuprofeenin käytön ei pitäisi vaikuttaa pieniannoksisen asetyylisalisyylihapon hyödyllisiin vaikutuksiin.

PRACin suositusta käsittelee seuraavaksi myyntilupien tunnustamis- ja hajautetun menettelyn koordinaatioryhmä (CMDh) sekä tarvittaessa Euroopan komissio, jotka antavat asiasta lopullisen päätöksen.

Mediuutiset

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.