Uutiset

2013, 17.06.2013 | niveltieto

Loppuviikosta tehdyt leikkaukset suurempi riski potilaalle

(BMJ 2013;346:f2424)

Perjantaina tai viikonloppuna tehtävät leikkaukset saattavat olla potilaille vaarallisempia kuin alkuviikosta tehdyt, brittitutkimus osoittaa.

Brittien tulosten perusteella viikonloppuna leikattujen riski menehtyä 30 päivän sisällä operaatiosta on lähes kaksi kertaa suurempi kuin maanantaina leikattujen. Myös perjantaina tehtäviin leikkauksiin liittyi suurentunut kuolemanriski, mutta ei yhtä suuri kuin lauantaina tai sunnuntaina tehtäviin.

Nyt tehdyssä tutkimuksessa huomioitiin vain suunnitellut leikkaukset, joten tulokset eivät selity sillä, että viikonloppuisin leikattaisiin akuutimpia ja vaikeampia tapauksia. Todennäköisempi selitys löytyy sairaaloiden vähäisemmästä miehityksestä ja heikommasta hoitovalmiudesta viikonloppuisin.

Viikonloput on todettu vaarallisemmiksi myös aivohalvauspotilaille, munuaisvaurioista kärsiville sekä sydänkohtauspotilaille.

Tutkimuksessa keskityttiin brittisairaaloissa vuosina 2008–2009 ja 2010–2011 kerättyihin potilas- ja rekisteritietoihin. Tarkasteluajankohtina hoidettiin yhteensä yli neljä miljoonaa potilasta, joista 28 000 menehtyi 30 päivän sisällä hoidosta. Tulokset julkaistiin British Medical Journalissa.

Uutispalvelu Duodecim *

*Lähde: Duodecim.
Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kielto koskee materiaalin käyttöä frame-tekniikalla, linkittämällä suoraan tähän tiedostoon sekä kaikkeen muuhun toimintaan mm. cache- ja proxy-tekniikalla. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen muillakin tavoilla kielletään. Tämä koskee myös tulostusta ja tallennusta muuhun kuin yksityiseen käyttöön.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut