Uutiset

2015, 24.03.2015 | niveltieto

Liikunta vähentää vakavia kaatumisvammoja

Tutkimukseen osallistui yli 400 iäkästä naista

UKK-instituutin kaksivuotisessa tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko progressiivisesti etenevän, ohjatun liikunnan ja D-vitamiinilisän avulla vähentää kotona asuvien 70–80-vuotiaiden naisten kaatumisia ja parantaa toimintakykyä ja luuston terveyttä. Tutkimukseen osallistui 409 iäkästä tamperelaisnaista, joilla oli kohonnut kaatumisriski (kaatunut vähintään kerran edellisen vuoden aikana), mutta ei estettä osallistua ohjattuun liikuntaan.

Tutkittavat satunnaistettiin neljään ryhmään liikunnan ja D-vitamiinilisän mukaan. Ryhmät olivat: 1) lumevalmiste, ei ohjattua liikuntaa, 2) D-vitamiinilisä, ei ohjattua liikuntaa, 3) lumevalmiste ja ohjattu liikunta ja 4) D-vitamiinilisä ja ohjattu liikunta. Liikuntaryhmät harjoittelivat ensimmäisen vuoden ajan kahdesti viikossa ja toisen vuoden kerran viikossa. Puolet tutkittavista sai päivittäin D-vitamiinipillerin (20 µg) ja puolet lumevalmisteen.

Monipuolista liikuntaharjoittelua

Liikuntaharjoittelu sisälsi kuntosaliharjoittelua ja salivoimistelua. Kahdeksan viikon välein vaihtuvalla ohjelmalla pyrittiin vaikuttamaan sekä lihasvoimaan että tasapainoon. Harjoittelu aloitettiin kevyellä kuormituksella, koska turvallisuus oli ensisijaista, mutta ohjelman vaikeusastetta lisättiin taitojen ja voimien kehittyessä. Liikuntaryhmä sai lisäksi kotiharjoitteet, joita he tekivät kotona 3–5 päivänä viikossa. Kaikki tutkittavat pitivät kaatumispäiväkirjaa ja käyttivät askelmittaria koko tutkimuksen ajan.

Ohjelma toteutui hyvin. Liikuntaan osallistuttiin ahkerasti (yli 70 %) ja pillerit muistettiin ottaa hyvin (lähes 98 %). Lähtötilanteessa seerumin D-vitamiinitaso oli suosituksiin nähden riittävä, keskimäärin 68 nmol/L, ja pysyi samalla tasolla lumetta saavissa ryhmissä, mutta nousi yli 90 nmol/L D-vitamiinia saavissa ryhmissä.

Liikuntaharjoittelu paransi alaraajojen isometristä lihasvoimaa yli 15 % ja voimantuottoa noin 6 %. Liikuntaharjoittelu paransi myös tasapainoa ja ylläpiti kävelynopeutta ja liikkumiskykyä. Kaatumisten määrässä ei kuitenkaan ollut eroa ryhmien välillä, mutta liikuntaharjoittelu vähensi hoitoa vaativia kaatumisvammoja. Liikuntaryhmissä niitä sattui yli puolet vähemmän kuin vertailuryhmässä.

Kaatumisvammojen hoito kallista

Kaatuminen on iäkkäiden yleisin loukkaantumisen syy. Vakavimmat kaatumisten aiheuttamat vammat ovat luunmurtumia ja päävammoja. Vaikka suurin osa kaatumisista on harmittomia, joka viides kaatuminen johtaa terveydenhuollon vastaanotolle. Yhden kaatumistapaturman hoito maksaa yhteiskunnalle keskimäärin 6000 euroa, joten kaatumisten ehkäisyyn on järkevää panostaa.

UKK-instituutti

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.