Uutiset

2015, 10.03.2015 | niveltieto

Vaikuttavuusnäytön tulisi muuttaa vakuutusten korvauskäytäntöä

Uusi vaikuttavuusnäyttö on nostanut esiin kysymyksen siitä, pitäisikö vakuutusten korvauskäytäntöä muuttaa. - Ongelma syntyy siitä, että vakuutuskäytäntö ohjaa liian vahvasti asiakasta. Potilas päätyy valitsemaan tiettyjä hoitotoimenpiteitä – esimerkiksi juuri leikkauksen – siksi, että vakuutus korvaa nämä hoidot ja yleensä myös leikkauksen jälkeisen fysioterapian. Jos lääkäri kuitenkin päätyy leikkauksen sijasta ensisijaisena hoitokeinona ns. konservatiiviseen hoitoon eli ohjaa potilaan fysioterapiaan, vakuutusyhtiö ei välttämättä korvaa hoitoa, vaikka se olisi asiakkaalle mieluisampi ja pienemmän komplikaatioriskin sisältävä vaihtoehto, toteaa pitkän linjan fysioterapeutti Heikki Hämäläinen. Hän on keskustelunavauksen asiassa tehneen Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n hallituksen jäsen.

– Olen keskustellut asiasta niin vakuutusyhtiöiden edustajien kuin leikkaavien lääkäreiden, fysioterapeuttikollegoiden ja kuntoutujien kanssa ja vahva käsitykseni on se, että joka taholla alkaa olla valmiutta muuttaa tätä käytäntöä. Selvää on, ettei vakuutusehtojen muuttaminen käy käden käänteessä. Siksi asiasta on tärkeää lähteä keskustelemaan nyt.

Tutkimusnäyttö puoltaa Heikki Hämäläisen mukaan sellaista hoidon marssijärjestystä, jossa konservatiivinen hoito on ensisijainen suhteessa leikkaushoitoon aina kun on perusteltua olettaa molemmilla päästävän samaan lopputulokseen. - Jos kuntoutumisessa ei tapahdu hoitosuunnitelman mukaista edistystä, fysioterapeutti ohjaa potilaan tarvittaessa uudelleen lääkärille leikkaustarpeen arviointiin.

Heikki Hämäläinen huomauttaa, että tällainen käytäntö on mitä suurimmassa määrin arkipäivää tämän päivän huippu-urheilussa. - Huippu-urheilussa  fysioterapia on aina se ensisijainen vaihtoehto.

Uudenlaisen vakuutuskäytännön puolesta puhuvat myös kustannukset. – Kun tehdään esimerkiksi polven leikkaus siihen liittyvine tutkimuksineen, kustannus on noin 5000 - 6000 euroa. Polven kuntoutuksesta koituva kustannus on vain noin 1200 euroa, vaikka tarvittaisiin 15 käyntikertaa käsittävä jakso, joka on tänä päivänä jo pitkä fysioterapialähete. Kuntoutus pystytään usein toteuttamaan jo paljon vähemmilläkin käyntimäärillä, jolloin kustannus vielä laskee, Heikki Hämäläinen sanoo.

– Molempia tarvitaan: osa potilaista tulee aina hyötymään leikkauksesta, mutta jos 10-15 prosenttiakin nykyisin leikkauspöydälle päätyvistä pystytään hoitamaan arkielämään ja työkuntoon kuntoutuksella, säästö on huomattava. Lisäksi tulevat sairauspäivät: fysioterapiavaihtoehdossa kuntoutuja pääsee halutessaan ja työnkuvastaan riippuen töihin yleensä aikaisemmin. Kyse saattaa olla useista viikoista, Heikki Hämäläinen painottaa.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Lue lisää Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n keskustelunavauksesta Fysi 1/2015 lehden sivuilta 12-13. Linkki verkkolehteen http://epaper.edita.fi/fysi/01-2015/

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut