Uutiset

2015, 03.03.2015 | niveltieto

Parasetamolin haittavaikutukset voivat olla luultua suurempia

Tutkimustaan varten tutkijat kävivät läpi lähes 1 900 parasetamolitutkimusta ja löysivät niiden joukosta kahdeksan laatukriteerit täyttävää tutkimusta.

Analyysin perusteella parasetamolia pitkäaikaisesti käyttävät sairastuvat muita todennäköisemmin sydän- ja verisuonitautioireisiin sekä saavat todennäköisemmin vatsan ja ruoansulatuselinten oireita sekä munuaisongelmia. Yhden tutkimuksen perusteella parasetamolin käyttö saattaa myös vaikuttaa kuolleisuuteen. Yhteydet havaittiin normaaleilla annoksilla pitkäaikaisessa käytössä.

Parasetamolin käyttöön nyt yhdistetyt haittavaikutukset ovat hyvin samanlaisia kuin tulehduskipulääkkeiden aiheuttamat, mutta tutkimusten vähyyden vuoksi on vielä epäselvää, miten suurelta osin yhteydet johtuivat juuri parasetamolista.

Tutkijat myös korostavat, etteivät tutkimuksissa havaitut riskit olleet käytännössä kovin suuria ja valtaosalle potilaista parasetamolin hyödyt ovat mahdollisia haittoja suurempia.

Parasetamoli on saanut hiljattain kielteistä huomiota mm. Ruotsissa, missä parasetamolin vapauttaminen päivittäistavarakauppoihin todennäköisesti lisäsi myrkytyksiä ja maksavaurioita. Suomessa parasetamolia saa vain apteekeista.

Oikein käytettynä parasetamoli on turvallinen lääke ja se sopii mm. lapsille ja raskaana oleville paremmin kuin muut yleisesti käytettävät kipulääkkeet. Aikuisille enimmäisannos päivässä on 4 grammaa eli 4 000 milligrammaa.

Tutkimus julkaistiin Annals of Rheumatic Diseases -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.