Uutiset

2015, 28.01.2015 | niveltieto

Yhä harvempi potilas päätyy vuodeosastolle

Erikoissairaanhoidon vuodeosasto- ja päiväkirurgisten hoitojaksojen määrä on laskenut vuodesta 2003 alkaen lähes 8 prosenttia. Avohoidon käyntien määrä on kasvanut vuodesta 2006 lähtien 24 prosenttia.

1,8 miljoonaa potilasta käytti somaattisen erikoissairaanhoidon palveluja vuonna 2013. Potilaiden keski-ikä oli 53 vuotta. Vanhimpien ikäryhmien osuus vuodeosastolla hoidetuista potilaista on kasvanut 2000-luvulla.

Eniten erikoissairaanhoidon hoitojaksoja ja -päiviä kertyi edelleen verenkiertoelinten sairauksien hoidossa. Avohoidon käyntejä oli eniten kasvaindiagnoosien vuoksi, 15 prosenttia kaikista avohoitokäynneistä.

Erikoissairaanhoidon toimenpiteistä noin 90 prosenttia tehtiin julkisissa sairaaloissa. Päiväkirurgisten toimenpiteiden osuus on merkittävä, etenkin yksityisten sairaaloiden leikkauksista valtaosa tehtiin päiväkirurgisina toimenpiteinä.

Mediuutiset

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.