Uutiset

2015, 22.01.2015 | niveltieto

Koulun terveyskone auttaa nuorta kehittämään elämäntaitojaan ja terveystottumuksiaan

Koulun terveyskone -testi jakautuu kuuteen eri osa-alueeseen, joita ovat mielen hyvinvointi, sosiaaliset taidot, päihteet, liikunta ja arki-aktiivisuus, ravitsemus sekä uni. Nuori saa vastaustensa perusteella räätälöidyn terveysprofiilin sekä monipuolisen palautteen, jossa kuvataan kunkin edellä kuvatun osa-alueen nykytilanne nuoren elämässä.

"Koulun terveyskone on tarkoitettu nuorten elämäntaitojen ja terveysasenteiden opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Testin tavoitteena on innostaa ja ohjata nuorta pohtimaan omia terveystottumuksiaan ja elämäntaitojaan. Testi ei ole tuomitseva vaan kannustava ja positiivinen.", Kustannus Oy Duodecimin tutkimus- ja kehityspäällikkö Tuomas Lehto kertoo.

Koulun terveyskone -testi on osa Kustannus Oy Duodecimin Koulun terveyskirjasto -palvelua.

Koulun terveyskirjastosta monipuolista sisältöä elämäntaitojen opetukseen yläkoululaisille

Koulun terveyskirjasto on tutkimustietoon perustuva palvelu terveys-, elämäntaito- ja hyvinvointiteemojen opetukseen yläkouluissa. Aineistot on suunnattu nuorten ja opettajien lisäksi myös nuorten kotijoukoille, mikä tarjoaa vanhemmille työkaluja usein vaikeiksikin koettujen aiheiden käsittelyyn. Tiedon lisäksi kokonaisuus sisältää harjoituksia opittujen tietojen ja taitojen omaksumisen tueksi, uusimpana näistä psykiatrian erikoislääkäri Ben Furmanin Nuorten vuorovaikutustaidot -harjoitusohjelma.

”Parhaaseen tutkimustietoon perustuva ajantasainen tieto terveydestä ja hyvinvoinnista on tarjottava nuorille ymmärrettävässä muodossa. Ilman tietoa nuori ei voi ottaa vastuuta omasta terveydestään. Henkinen hyvinvointi ja onnellisuus ennustavat parhaiten terveellisiä elämäntapoja ja tuottavat siten terveyttä. Siksi näitä taitoja on hyvä harjoitella ja oppia”, Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen toteaa.

Koulun terveyskirjasto sisältää laajan kirjavalikoiman ja Koulun terveyskone -testin lisäksi videoita ja pelimäisiä harjoituksia. Tosielämän tilanteisiin perustuvat videot nuorille päivänpolttavista aiheista kuten seksuaalisuus, kiusaaminen ja päihteet toimivat luontevina keskustelun avauksina opetustilanteissa. Asiantuntijoiden puheenvuoroissa puolestaan annetaan selkeitä ja täsmällisiä neuvoja eri tilanteissa toimimiseen. Pelimäiset harjoitukset auttavat erityisesti tunnetaitojen kehittämisessä ja kirjallisuuden avulla niin nuoret kuin kasvattajatkin voivat syventää tietämystään aihepiiristä. Videoiden myötä vanhemmille tarjottu näkökulma nuorten arkeen on usein hyvin silmiä avaava.

Kustannus Oy Duodecim on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin omistama kustantamo, joka julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Duodecim tarjoaa myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle.

Pelin tuotannosta vastaa peliyhtiö Apprix Oy ja Kelaa tätä! sekä Ensiapu-videoiden käsikirjoituksesta ja ohjauksesta ohjaaja Virpi Suutari/Euphoria Films Oy. Koulun terveyskoneen teknisestä ja visuaalisesta toteutuksesta vastaa ZEF Oy.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.