Uutiset

2014, 16.12.2014 | niveltieto

Työterveysyhteistyöstä tukea liikuntaelinongelmaisen työkykyyn

Hankkeessa selvitetään työpaikan ja työterveyshuollon yhteisiä toimintatapoja ja moniammatillista yhteistyötä. Lisäksi tutkitaan työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyötä kuntoutusprosessin aikana.

– Yhtenä tavoitteenamme on selvittää, miten työfysioterapeutti voi jo varhaisessa vaiheessa tukea liikuntaelinongelmaisen työntekijän työssä jatkamista sekä työpaikalla että Tules-kuntoutusprosessin aikana, kertoo erikoistutkija Erja Sormunen Työterveyslaitoksesta.

Sairauspoissaolojen lisäksi liikuntaelinongelmat aiheuttavat lisäkustannuksia työpaikoille työntekijän työtehon alentumisena ja sen seurauksena tuottavuuden laskuna.

Merkittävä kansanterveydellinen ongelma

Liikuntaelinten oireet, sairaudet ja niiden seuraukset ovat vakava kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma Suomessa. Noin kolmannes Kansaneläkelaitoksen korvaamista sairauspäivärahakausista johtuu liikuntaelinsairauksista: vuonna 2012 oli noin 1,8 miljoonaa sairauspäivärahapäivää. 

Liikuntaelinvaivoista ja -sairauksista johtuvaa työkyvyn alenemista voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä ja hoitaa työterveyshuollossa, yhteistyössä työpaikan kanssa. Työurien jatkamisen näkökulmasta on tärkeää, että työ voidaan järjestellä siten, että ihmiset liikuntaelinongelmistaan huolimatta haluavat jatkaa työelämässä ja että heidän terveydentilansa ei heikkenisi työkuormituksen takia.

Tutkimus toteutetaan vuosien 2014–2016 aikana. Tutkimusta rahoittavat Kansaneläkelaitos ja Työterveyslaitos.
Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut