Uutiset

2013, 30.06.2013 | niveltieto

Tupakoinnin lopettaminen pienentää leikkauspotilaiden riskejä

Tupakoivat leikkauspotilaat menehtyvät muita potilaita todennäköisemmin, mutta riskit putoavat savuttomien tasolle viimeistään vuoden kuluttua tupakoinnin lopettamisesta. Tupakoivat leikkauspotilaat menehtyvät muita potilaita todennäköisemmin, mutta riskit putoavat savuttomien tasolle viimeistään vuoden kuluttua tupakoinnin lopettamisesta. Kaikkia haittoja lopettaminen ei silti poista, tuore tutkimus osoittaa.

JAMA Surgery -lehdessä julkaistu tutkimus perustuu yli 600 000 leikkauspotilaan terveystietoihin, ja niiden perusteella tupakoivien riski menehtyä kuukauden sisällä suuresta leikkauksesta on noin 17 prosenttia suurempi kuin savuttomien. Tupakoiville potilaille kehittyy lisäksi tavallista useammin valtimo- ja hengitysongelmia leikkauksen jälkeen. Nämä riskit koskevat myös tupakoinnin lopettaneita, mutta heidän riskinsä ovat huomattavasti pienemmät kuin yhä tupakoivien.

Tupakointiin liitetyt haitat eivät selittyneet tupakoinnin aiheuttamilla sairauksilla, joten todennäköisesti yhteys johtuu tupakansavun suorista haittavaikutuksista. Tutkimus julkaistiin tieteellisessä JAMA Surgery -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim *

*Lähde: Duodecim.
Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kielto koskee materiaalin käyttöä frame-tekniikalla, linkittämällä suoraan tähän tiedostoon sekä kaikkeen muuhun toimintaan mm. cache- ja proxy-tekniikalla. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen muillakin tavoilla kielletään. Tämä koskee myös tulostusta ja tallennusta muuhun kuin yksityiseen käyttöön.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut