Uutiset

2014, 11.11.2014 | niveltieto

Tulehduslääkitykset saattavat lievittää myös masennusta

Tutkijoiden havainnot perustuvat 14 aikaisemman tutkimuksen yhteisanalyysiin, joka koostui 6 300 masennusoireista kärsivän terveystiedoista. Tutkimukset olivat satunnaistettuja ja lumekontrolloituja.

Analyysin perusteella tulehdusta vähentäviä lääkkeitä käyttäneiden masennusoireet lieventyivät tutkimusten aikana enemmän kuin verrokkien, jotka saivat lumelääkkeitä. Yhteys havaittiin potilailla, jotka olivat saaneet masennusdiagnoosin sekä lievempiä masennusoireita potevilla.

Tarkemmassa analyysissa masennusta lievittävä vaikutus liittyi etenkin selekoksibi-tulehduskipulääkkeisiin.

Tutkijat pitävät tuloksiaan kiinnostavina, mutta tutkimuksen luonteesta ja taustamuuttujien suuren määrän vuoksi niitä pitää tulkita varovasti. Pelkästään näiden tulosten valossa kenenkään ei pidäkään lääkitä masennusoireitaan tulehduskipulääkkeillä.

Tutkimus julkaistiin Jama Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Jama Psychiatry 2014,doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.1611)

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.