Uutiset

2013, 07.08.2013 | niveltieto

DI Kaarlo Paakinahon väitös: Muotoa muuttavat materiaalit yksinkertaistavat leikkauksia

DI Kaarlo Paakinahon väitöstyössään tutkimat ja kehittämät biomateriaalit muuttavat muotoaan ihmiselimistön itsensä aktivoimina – ilman ulkoista energiaa ja ohjelmoidusti hajoten. Muotoaan muuttavien biomateriaalien avulla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa kirurgisia operaatioita.
Tampereen teknillisen yliopiston tutkija, DI Kaarlo Paakinaho kehitti väitöskirjatyössään biomateriaalin, joka voidaan ohjelmoida muuttamaan muotonsa tietyn ärsykkeen johdosta, esimerkiksi sen joutuessa 37 °C nesteeseen.

- Tutkimani polymeerimateriaali on ihanteellinen ominaisuuksiltaan: se on lujaa ja sitkeää, mutta se saadaan muuttamaan muotoaan halutunlaisesti ilman ulkoista ärsykettä, pelkästään laittamalla materiaalista valmistettu implantti ihmiskehoon. Uuden materiaalin etu on se, ettei sitä tarvitse lämmittää, kuten aiemmin kehitettyjä ns. muistimateriaaleja. Tällöin vältytään mahdollisilta kudosvaurioilta, joita lämpöaktivoitavat materiaalit saattaisivat synnyttää, kuvailee Paakinaho teknologiaa.

Prekliinisiin kokeisiin valmis teknologia menetelmineen tullee yksinkertaistamaan kirurgisia operaatioita. Muodonmuutoskyvyn johdosta implantin asentamisen valmistelutoimenpiteet, kuten implanttiruuvin vaatimien kierteiden tekeminen potilaan luuhun, jäävät pois, kun halkaisijaltaan laajenemaan ohjelmoitu materiaali kiinnittyy tehokkaasti sitä ympäröivään kudokseen.

Paakinahon väitöskirjatyössä pystyttiin myös osoittamaan valmistusmenetelmän vaikutus biomateriaalin hajoamisaikaan ihmiskehoa jäljittelevissä olosuhteissa: Käytössä olevista biomateriaaleista jopa erittäin korkealaatuiset ja puhtaat raakamateriaalit voivat valmistusprosessin aikana hajota siten, että tahattomasti syntyneet, epätoivotut hajoamistuotteet heikentävät merkittävästi implantin toimivuutta potilaan kehossa. Jo pienetkin määrät hajoamismolekyylejä nopeuttavat merkittävästi implantin hajoamista, jolloin esimerkiksi luunkorjaukseen käytetty implanttiruuvi saattaa pettää ennen aikojaan.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut