Uutiset

2014, 04.11.2014 | niveltieto

UEF väitös 7.11.: Moni iäkäs kärsii kroonisesta kivusta ja toivoo perusteellisempaa kivun hoitoa

Väitös kliinisen farmakologian alalta

Väittelijä: Proviisori Niina Karttunen

Aika ja paikka: 7.11.2014 klo 12, Mediteknian auditorio MD100, Kuopion kampus

Noin puolet kotona asuvista yli 75-vuotiaista iäkkäistä raportoi kroonista tuki- ja liikuntaelinkipua. Heistä kolme neljäsosaa kärsi kivuista vähintään kolmena peräkkäisenä vuotena. Kahdella kolmasosalla kipu oli voimakkuudeltaan keskinkertaista tai voimakasta. Lähes puolet kroonista kipua kokevista iäkkäistä toivoisi lääkärin kiinnittävän enemmän huomiota kivun hoitoon. Tulokset käyvät ilmi proviisori Niina Karttusen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kipulääkkeiden käyttöä, kroonisen kivun pysyvyyttä ja tekijöitä, jotka ovat yhteydessä liikuntakyvyn rajoittumiseen kotona asuvilla yli 75-vuotiailla iäkkäillä. Lisäksi selvitettiin, toivoisivatko iäkkäät kivun hoitoon enemmän huomiota lääkäriltä. Epidemiologisessa tutkimuksessa analysoitiin väestöpohjaisessa Hyvän Hoidon strategia (HHS) -tutkimuksessa vuosina 2004–2007 kerättyä aineistoa. Tutkimukseen osallistui 781 iäkästä, joista 700 asui kotona vuonna 2004.

Tutkimuksessa selvisi, että vähintään kolme kuukautta kestänyttä kroonista tuki- ja liikuntaelinkipua koki 49 prosenttia  kotona asuvista iäkkäistä. Huonoksi koettu terveydentila, liikkumisvaikeudet ja nivelvaivat ennustivat vähintään kolmena peräkkäisenä vuotena koettua kroonista kipua. Lähes puolet iäkkäistä käytti kipulääkkeitä, ja heistä 77 prosenttia käytti kipulääkkeitä vain tarvittaessa. Liikuntakyvyn rajoittuminen oli yleisintä kipulääkkeiden käyttäjillä, joilla oli kipuja. Keskinkertainen tai voimakas kipu, päivittäinen kipulääkkeiden käyttö ja huonoksi koettu terveydentila ennustivat jatkuvaa toivetta kivun hoidon paremmasta huomioimisesta.

Kivun hoito iäkkäillä on usein ongelmallista, sillä ikääntymisen seurauksena tapahtuvat muutokset elimistössä sekä monet sairaudet ja lääkitykset voivat lisätä kipulääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia iäkkäillä. Toisaalta kivun hoito voi jäädä puutteelliseksi, jos potilaalla on paljon muita hoidettavia sairauksia ja hoidossa keskitytään niihin. Tutkimustieto kivusta ja sen hoidosta voi auttaa parantamaan kivun hoitoa ja elämänlaatua tällä ikäryhmällä.

Tutkimuksen tulosten perusteella kotona asuvat iäkkäät tarvitsevat ja haluavat perusteellisempaa kivun hoitoa. Kipujen säännöllinen arviointi ja moniulotteinen kivun hoito, jossa hyödynnetään lääkkeetöntä hoitoa lääkehoidon tukena, voisi ehkäistä kivun kroonistumista ja liikuntakyvyn rajoittumisen kierrettä kotona asuvilla iäkkäillä.

Väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopistossa toimivassa Geriatrisen hoidon tutkimuskeskuksessa (Gerho).

Proviisori Niina Karttusen väitöskirja Pain, persistence of pain and analgesic use in community-dwelling older Finns (Kipu, Kivun pysyvyys ja kipulääkkeiden käyttö kotona-asuvilla iäkkäillä suomalaisilla) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Harriet Finne-Soveri Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja kustoksena professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Itä-Suomen yliopisto 28.10.2014

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut