Uutiset

2014, 22.07.2014 | ArjaH

Tietokoneavusteiset ortopediset leikkaukset eivät ole lyöneet läpi

Robottileikkauksien kansainvälisten markkinoiden kooksi arvioidaan noin 1,5 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Ei kuitenkaan ole osoitettu, että robottileikkaukset olisivat kustannustehokkaita hyvin yleisissä isojen nivelten leikkauksissa ja selkärangan jäykistysleikkauksissa. GlobalData arvioi myös, että nykyinen suhdannetilanne rajoittaa tämän uuden tekniikan käyttöä ja tietokoneavusteisia tekonivelleikkauksia monissa sairaaloissa.

Linda Tian, GlobalDatan vastaava ortopedisten laitteiden analyytikko, kertoo tietokoneavusteisen navigoinnin tarjoavan vaihtoehtoisen tavan parantaa tarkkuutta. Se on havaittu käyttökelpoiseksi tekniikaksi etenkin potilailla, joilla on luuston epämuodostumia. "Navigointi kiinnostaa yhtä enemmän ortopedejä, etenkin kun on kehitetty järjestelmiä lievästi virherakenteisten lonkkien ja polvien rutiinitekonivelleikkauksiin. Kustannustehokkuus on edelleen merkittävä este näiden laitteiden laajemmalle käytölle. "

Taloudellisten seikkojen lisäksi GlobalDatan haastattelemat johtajat olivat huolissaan siitä, että tietokoneavusteisena leikkausajat pyrkivät pidentymään, eivätkä tietokoneet välttämättä takaa tilastollisesti merkittävää kliinistä paremmuutta.

Tian jatkaa: "Vaikka robotti-avusteinen kirurgia protokolla on vakiintunut, sille on ollut hankalaa saada yleistä hyväksyntää. Jatkuva keskusteluaihe näiden tietokoneavusteisten laitteiden osalta liittyy robottijärjestelmien kustannuksiin. Ortopedit kysyvät usein milloin laitteiden tuomat edut pystyvät päihittämään laitteiden tuomat ylimääräiset kustannukset. "

Lähde: GlobalData

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.