Uutiset

2013, 02.09.2013 | niveltieto

Sairauspäivärahakausista kolmannes alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauden perusteella

Vuonna 2012 alkoi 336 600 sairauspäivärahakautta. Näistä 33 % alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauden perusteella.

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksista yleisimpiä olivat selkäsairaudet, joiden perusteella alkoi 13 % sairauspäivärahakausista. Mielenterveyden häiriöiden perusteella alkoi 16 % kausista ja vammojen perusteella 15 % kausista.

Sairauspäivärahakausia alkoi 4 700 enemmän kuin edellisvuonna. Sairauspäivärahakauden katsotaan alkavan, kun sairauspäivärahaa aletaan maksaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika sisältää sairastumispäivän ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Sairauspäivärahan saajalla voi olla vuoden aikana useita alkaneita sairauspäivärahakausia.

Vuonna 2012 sairauspäivärahaa sai 322 200 henkilöä, mikä on 10 % niistä 16–67-vuotiaista, jotka eivät olleet eläkkeellä. Päivärahan saajien määrä lisääntyi edellisvuodesta 1 600:lla.

Osasairauspäivärahaa sai 8 700 henkilöä. Edellisenä vuonna saajia oli 6 900. Vuonna 2012 osasairauspäivärahakausia alkoi 9 100. Kausista 42 % alkoi tuki- ja liikuntaelinten sairauden perusteella, 31 % mielenterveyden häiriöiden perusteella ja 9 % vammojen perusteella.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut