Uutiset

2014, 06.06.2014 | ArjaH

Fysioterapia ei auta lonkan nivelrikkoon

Australialaistutkijoiden tulokset perustuvat lonkan nivelrikkoa potevan sadan potilaan tutkimukseen, jossa puolet potilaista satunnaistettiin fysioterapiaan ja puolet lumehoitoon kolmeksi kuukaudeksi. Potilaiden oireita arvioitiin uudelleen yhdeksän kuukautta tutkimuksen alusta.

Tulosten perusteella kaikkien potilaiden vointi koheni jonkin verran tutkimuksen aikana, mutta muutos oli samanlainen kummassakin ryhmässä. Fysioterapia ei siis vähentänyt potilaiden kipuja eikä parantanut heidän toimintakykyään. Osalle potilaista se tosin aiheutti ohimeneviä kipuja ja jäykkyyttä.

Australialaisten tulokset kyseenalaistavat fysioterapian tehokkuuden lonkan nivelrikon hoidossa ja viittaavat hoitotulosten mahdollisesti perustuvan lumevaikutukseen. Osaa potilaista fysioterapia saattaa silti auttaa.

Suomalaisista noin 5–6 prosenttia potee lonkan nivelrikkoa. Merkittävä osa potilaista on yli 65-vuotiaita tai ylipainoisia. Myös raskas fyysinen työ altistaa nivelrikolle.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA 2014;311:1987–1997)

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.