Uutiset

2014, 28.05.2014 | ArjaH

UEF väitös 7.6.: Elimistön omaa kivunlievitystä tehostavia lääkeaineita voi löytyä laskennallisin menetelmin

Väitös farmaseuttisen kemian alalta

Väittelijä: Proviisori Heikki Käsnänen

Väitösaika- ja paikka: 7.6.2014 klo 12, Medistudian ML3 –sali, Kuopion kampus

Kannabiskasvia on hyödynnetty lääkinnällisesti jo vuosituhansien ajan, ja Suomessakin lääkekannabis on saanut äskettäin myyntiluvan MS-taudin hoitoon. Haittavaikutukset, yhteiskunnalliset asenteet ja väärinkäyttöriski kuitenkin asettavat hoitomuodon ristiriitaiseen valoon. Sen sijaan elimistön omien, kannabiksen kaltaisesti vaikuttavien endokannabinoidien säätelystä odotetaan lupaavaa keinoa esimerkiksi kivun ja hermostorappeumasairauksien hoitoon.

Lääkeaineilla, jotka estävät aivojen endokannabinoidien hajoamista, uskotaan saavutettavan hyödyllisiä vaikutuksia vähäisin haitta- ja sivuvaikutuksin, toisin kuin kannabiksen kaltaisesti vaikuttavilla valmisteilla. Käsnäsen väitöstutkimuksessa keskityttiin endokannabinoidijärjestelmän uusien mahdollisten lääkevaikutuskohteiden kolmiulotteisiin rakenteisiin ja niihin vaikuttavien aineiden mallintamiseen.

Nopeammin vaikutusmekanismista lääkkeeksi

Lääketeollisuuden tuottavuus on ollut jo pitkään laskusuhdanteista ja uudet nopeat ja tehokkaat menetelmät ovat tarpeen kustannusten alentamiseksi ja tutkimusprojektien nopeuttamiseksi. Käsnäsen väitöstutkimuksessa hyödynnettiin saatavilla olevaa proteiinirakennetietoa sekä laskennallisen kemian ja molekyylimallinnuksen menetelmiä endokannabinoideja pilkkovien entsyymien eli rasvahappoamidihydrolaasin (FAAH) ja monoglyseridilipaasiin (MGL) estäjien toimintamekanismien ymmärtämiseksi. Lisäksi rakennettiin tilastollisia menetelmiä uusien molekyylirakenteiden biologisen aktiivisuuden ennustamiseksi.

Tutkimuksen tulokset voivat viime kädessä vähentää tarvittavien laboratoriokokeiden määriä ja nopeuttaa uusien endokannabinoidipitoisuuksia nostavien lääkeaineiden etenemistä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Endokannabinoideilla ja FAAH- tai MGL-estolla odotetaan olevan hoidollisia vaikutuksia kivun ja hermostorappeumatilojen lisäksi myös muun muassa syövän ja ruokahaluhäiriöiden hoidossa, joten on tärkeää saada mahdollisia uusia lääkeaineita nopeasti ja turvallisesti siihen vaiheeseen, että niitä voidaan tutkia potilastutkimuksissa.

Proviisori Heikki Käsnäsen farmaseuttisen kemian alaan kuuluva väitöskirja Endocannabinoid hydrolysing enzymes: Molecular modelling and computer-aided inhibitor discovery (Endokannabinoideja hydrolysoivien entsyymien molekyylimallinnus ja laskennallinen inhibiittorikehitys) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Thierry Langer Wienin yliopistosta ja kustoksena professori Antti Poso Itä-Suomen yliopistosta.

Heikki Käsnänen on syntynyt vuonna 1982 Joroisissa ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 2001 Kuopion Lyseon lukiosta. Hän on suorittanut proviisorin tutkinnon vuonna 2005 Kuopion yliopistossa. Vuosina 2006–2011 Käsnänen on ollut väitöskirjatutkijana Itä-Suomen ylipistossa ja työskentelee tätä nykyä tutkijana Orion Oyj:ssa.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut