Uutiset

2013, 17.09.2013 | niveltieto

Lisää tietoa tulehduskipulääkkeiden sydänriskeistä

(Lancet 2013;382:769–779)

Tulehduskipulääkkeet lisäävät sydänriskejä ja aiheuttavat vatsaoireita monille potilaille, mutta tieto näiden riskien suuruusluokasta ja eri lääkkeiden vaikutuksista on yhä vähäistä. Tuore yhdysvaltalaistutkimus selventää asioita ja osoittaa kaikkiin NSAID-tulehduskipulääkkeisiin liittyvän riskejä, mutta lääkkeiden välillä on jonkin verran eroja.

Yli 700 tutkimuksen meta-analyysin mukaan kaikki tutkitut tulehduskipulääkkeet aiheuttavat maha- ja suolioireita ja niihin kaikkiin liittyy myös kaksinkertainen riski sairastua sydämen vajaatoimintaan. Muiden sydän- ja verisuonioireiden suhteen lääkkeissä on kuitenkin eroja.

Tulosten perusteella diklofenaakkia tai koksibeihin kuuluvia selekoksibia, rofekoksibia, etorikoksibia tai lumirakoksibia käyttävien riski sairastua sydänkohtauksiin on noin kolmanneksen suurempi kuin lumeryhmäläisten. Myös ibuprofeeni lisää sydänkohtausten vaaraa, mutta riski on pienempi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhden vuoden aikana tuhannesta näitä lääkkeitä käyttävästä kolme sairastuu sydänkohtaukseen ja yksi heistä kuolee lääkityksen vuoksi. Turvallisin vaihtoehto oli naprokseeni, johon ei liittynyt sydäninfarktiriskiä tässä tutkimuksessa.

Meta-analyysin tulokset vahvistavat tietoa tulehduskipulääkkeiden sydänriskeistä ja helpottavat riskien arvioimista. Haittojen pienentämiseksi lääkeannokset olisi hyvä aina pitää mahdollisimman pieninä ja lääkitys mahdollisimman lyhyenä etenkin, jos potilas sairastaa sydän- ja verisuonitauteja tai hänellä on runsaasti niiden riskitekijöitä.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Lancet-lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim *

*Lähde: Duodecim.
Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kielto koskee materiaalin käyttöä frame-tekniikalla, linkittämällä suoraan tähän tiedostoon sekä kaikkeen muuhun toimintaan mm. cache- ja proxy-tekniikalla. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen muillakin tavoilla kielletään. Tämä koskee myös tulostusta ja tallennusta muuhun kuin yksityiseen käyttöön.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut