Uutiset

2014, 26.02.2014 | SNY

Kotijumppa tehostaa lonkkamurtumapotilaan kuntoutumista

Kotijumppa tehostaa lonkkamurtumapotilaan kuntoutumista

Lonkkamurtuman saaneista vanhuksista monet vammautuvat pysyvästi eivätkä koskaan palaa entiselleen kuntoutuksesta huolimatta. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tilanne voisi parantua huomattavasti, jos lonkkamurtumapotilaat saataisiin tekemään kevyitä kotiharjoituksia ohjatun kuntoutuksen päätyttyä.

Yhdysvaltalaisten tutkimuksessa vajaat 200 lonkkamurtuman saanutta ja kuntoutuksen läpikäynyttä vanhusta satunnaistettiin puoleksi vuoksi jumpparyhmään tai vertailuryhmään. Jumpparyhmäläisiä kannustettiin tekemään yksinkertaisia ja helppoja arkiliikkeitä kuten tuolilta nousuja ja portaiden kapuamista. Seurannan alettua jumpparyhmäläiset jatkoivat harjoittelua omatoimisesti.

Kun potilaita verrattiin puolen vuoden seurannan päätyttyä, kotijumppaa tehneiden toimintakyky havaittiin selvästi paremmaksi, minkä lisäksi heidän tasapainonsa palautui enemmän kuin verrokkien, jotka eivät jumpanneet seurannan aikana.

Yhdysvaltalaisten tulokset ovat rohkaisevia ja viittaavat siihen, että lonkkamurtumapotilaita pitäisi kannustaa kotijumppaan sen jälkeen, kun ohjattu kuntoutus päättyy.  Mahdollisesti tämä vähentäisi myös lonkkapotilaiden laitoshoitoja.

Tulokset julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Lonkkamurtumaan sairastuu joka vuosi noin 7 000 suomalaista. Valtaosa lonkkamurtumista sattuu iäkkäille ja etenkin iäkkäille naisille.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA 2014;DOI:10.1001/jama.2014.469) http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid29991#Abstract

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.