Uutiset

2014, 20.02.2014 | SNY

Fysikaalisilla kuormitustekijöillä on moninaisia vaikutuksia rusto- ja luusolujen geeniluentaan

Fysikaalisilla kuormitustekijöillä on moninaisia vaikutuksia rusto- ja luusolujen geeniluentaan

Filosofian maisteri Hannu Karjalainen tutki väitöstyössään nestepaineen, osmoottisen paineen ja venyttävän voiman vaikutusta rustosolujen geeniluentaan.  Nivelruston solut altistuvat näille kuormitustekijöille jokapäiväisten askareiden aikana. Liiallinen kuormitus on myös osasyy nivelrikon kehittymisessä. Solujen altistus jatkuvalle kovalle paineelle aiheutti muutoksia stressireaktioihin, kasvun pysäyttämiseen ja uusiin olosuhteisiin sopeutumiseen osallistuvien geenien toimintaan. Altistus matalammille, luontaisesti rustossa esiintyville paineille vaikutti moninaisesti geenien toimintaan. Rustotyyppisten solujen altistus jaksottaiselle venyttävälle voimalle vaikutti solujen kasvuun ja soluväliaineen koostumuksen säätelyyn osallistuvien geenien toimintaan. Väitöstutkimuksessa havaittiin myös, että rustosolut hyödyntävät aminohapon kaltaista yhdistettä, tauriinia, suojautuakseen osmoottisen paineen vaikutukselta.

Karjalainen tutki myös matalatehoisen pulssimuotoisen ultraäänen vaikutusta luutyyppisten solujen geenitoimintaan. Tällä tutkimuksella etsittiin mekanismia, jolla luunmurtumien hoidossa käytettävä ultraääniterapia mahdollisesti vaikuttaa luukudoksessa. Tutkimuksessa tallennettiin solun kaikkien yli 20000 geenin toimintataso ultraäänialtistuksen jälkeen. Tutkimus paljasti muutoksia solukalvojen rakenteita muodostavien ja geeniluennan aktiivisuutta säätelevien valkuaisaineiden ilmentymisessä. Ultraäänialtistus ei kuitenkaan edistänyt luusoluille tyypillistä geeniluentaa.

Filosofian maisteri Hannu Karjalaisen solubiologian alaan kuuluva väitöskirja Transcriptional Responses of Chondrocytic and Osteoblastic Cells to Physical Forces of Hydrostatic and Osmotic Pressure, Mechanical Stretching, and Low Intensity Pulsed Ultrasound (Rusto- ja luusolujen geeniluennan vasteet fysikaalisiin kuormitustekijöihin kuten hydrostaattiseen ja osmoottiseen paineeseen, mekaaniseen venytykseen, ja pienitehoiseen jaksottaiseen ultraääneen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Martin Knight Queen Mary -yliopistosta Lontoosta ja kustoksena professori Mikko Lammi Itä-Suomen yliopistosta.

Väitös solubiologian alalta

Väittelijä FM Hannu Karjalainen

Aika ja paikka 1.3.2014 klo 12.00, Snellmania L21, Kuopion kampus

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut