Uutiset

2014, 03.02.2014 | testi

Laihuus on ylipainoa suurempi riski iäkkäille

Toisin kuin nuoremmissa ikäluokissa ylipainoisuus ei välttämättä ole kovin suuri terveysriski yli 65-vuotiaille. Kuolleisuutta tarkastellessa suuremmassa vaarassa ovat laihat yli 65-vuotiaat, tuore australialaistutkimus osoittaa.

Australialaisten tulokset julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä, ja niiden perusteella yli 65-vuotiailla liikakilojen haitat alkavat näkyä vasta, kun painoindeksi ylittää 33. Tämä tarkoittaa runsasta 90 kiloa 170-senttimetriselle. Vähäisempi ylipainoisuus ei liittynyt kuolleisuuteen seurannan aikana, kun vertailukohtana olivat normaalipainoiset.

Normaalipainoisten joukossa kuolleisuus vaihteli enemmän. Verrattuna normaalipainoisiin, joiden painoindeksi oli 23, kuolleisuus oli noin viidenneksen suurempaa painoindeksiryhmissä 20–21. Tämän suuruinen painoindeksi tarkoittaa 170-senttiselle henkilölle noin 60 kiloa.

Tulokset pitää vielä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta samansuuntaisia havaintoja on saatu aiemminkin.

Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Esimerkiksi: 78 kg / (1,70 m × 1,70 m) = painoindeksi 27.

Uutispalvelu Duodecim

(American Journal of Clinical Nutrition 2014;DOI:10.3945/ajcn.113.068122)

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut