Uutiset

2013, 02.12.2013 | niveltieto

Järjestöbarometri 2013: Kuntoutukseen pääsy kiven alla

Kuntoutusjärjestelmässä on kuntoutujan kannalta pahoja puutteita, arvioivat järjestöjen kuntoutusammattilaiset sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn Järjestöbarometrissa. Kuntoutuksen saatavuudessa on alueellisia eroja, hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekoa laiminlyödään ja kuntoutukseen pääsy on liian vaikeaa.

Järjestöjen kuntoutuspäälliköiden mukaan kuntoutusjärjestelmä ei toimi. Selvä enemmistö on sitä mieltä, että kuntoutuksen saatavuudessa on alueellisia eroja, lakisääteisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien tekoa laiminlyödään ja kuntoutukseen pääsy on liian vaikeaa.

Vain 28 % arvioi, että kuntoutukseen hakeutuvat sitä eniten tarvitsevat ja 21 %:n mielestä kuntoutukseen pääsevät ne, jotka sitä eniten tarvitsevat. 5 %:n mielestä kuntoutuksen jatkuvuus toteutuu hyvin.

- Tulosten mukaan kuntoutukseen pääsyä ei ohjaa pelkkä kuntoutuksen tarve, vaan mitä suurimmassa määrin myös kyky hakeutua palvelujen piiriin. Tilanne on epäoikeudenmukainen, toteaa pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTEsta.

- Oikea-aikaisella kuntoutuksella voidaan merkittävästi parantaa ihmisten työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä peruuttamattomien haittojen syntyminen. Inhimillisesti katsoen se on välttämätöntä ja taloudellisestikin yhteiskunnalle erittäin järkevä investointi, Kiukas sanoo.

Kilpailutus tuottaa ongelmia

Järjestöjen mukaan niiden edustamien asiakasryhmien pääsy kuntoutukseen on vaikeutunut viidessä vuodessa. Eniten on vaikeutunut pääsy sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kustantamaan kuntoutukseen sekä Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen.

Esimerkiksi Kelan ostamaa kuntoutusta säätelevät Kelan omat standardit, joiden perusteella kuntoutuksen tuottajia kilpailutetaan. Järjestöjen mukaan standardit eivät huomioi riittävästi eri sairaus- ja vammaryhmien erityistarpeita.

- Kelan nykyisissä standardeissa on kuntoutujan näkökulmasta paljon laatua koskevia puutteita. Kilpailutuksissa hinta ratkaisee, eikä palvelun laadulle ja sen tuottajien kokemukselle anneta riittävää arvoa. Jopa sopimusosaaminen saattaa ratkaista sisältöosaamisen sijaan, Vertti Kiukas toteaa.

Kuntoutustakuu voimaan, järjestelmä kokonaisremonttiin

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen kuntoutuksen ongelmien korjaamiseksi. Järjestöjen mielestä kuntoutukseen pääsy on turvattava kuntoutustakuulla.

 - On sovittava kohtuullinen määräaika, jonka puitteissa ihminen pääsee kuntoutustarpeen arviointiin ja sen jälkeen tarvittaessa kuntoutukseen, pääsihteeri Vertti Kiukas tiivistää.

Lisäksi järjestöt patistavat kuntoutuksen kokonaisuudistukseen. Nykyisessä eri järjestäjien, rahoittajien ja palveluntuottajien pirstaleisessa järjestelmässä yksilön kuntoutusprosessi katkeaa, kun rahoittaja tai vastuutaho vaihtuu.

- Asiakkaan tarpeet ja monimutkainen järjestelmä eivät kohtaa, ja kuntoutuksen hankintamenettely on vaarantanut kuntoutuksen laatua. Ongelmat on tunnistettu jo nykyisessä hallitusohjelmassa, joten järjestelmän remontoinnin voi aloittaa sen lupausten täyttämisellä, Kiukas toteaa.

 

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut