Uutiset

2014, 03.02.2014 | testi

Lonkkanivelrikkoisen ohjattu harjoittelu voi vähentää tekonivelleikkauksia

Ohjattu harjoittelu voi vähentää lonkkanivelrikkoisten tekonivelleikkauksien tarvetta jopa 44 %. Tämän osoittaa tuore, satunnaistettuun pitkäaikaisseurantaan perustuva tutkimus, joka on julkaistu Annals of the Rheumatic Diseases (ARD) -julkaisussa marraskuussa 2013.

Harjoittelua on tähänkin mennessä suositeltu kaikille lonkkanivelrikkoisille mutta harjoittelun vaikutuksia lonkkatekonivelleikkausten tarpeeseen pitkällä aikavälillä ei ole tunnettu.

Tutkimuksessa seurattiin, miten ohjattu harjoittelu potilasohjauksen rinnalla vaikutti tekonivelleikkausten tarpeeseen verrattuna pelkkää potilasohjausta saaneisiin potilaisiin. Seuranta-aika oli kuusi vuotta, ja tutkittavina oli 109 henkilöä, joilla oli diagnosoitu lonkkanivelrikko oirekuvauksen ja radiologisten tutkimusten perusteella.

Sekä ohjattuun harjoitteluun että potilasohjaukseen osallistuneista potilaista 22 ja pelkkään potilasohjaukseen osallistuneista potilaista 31 päätyi lonkan tekonivelleikkaukseen seuranta-aikana. Ohjattuun harjoitteluun osallistuneiden tekonivelleikkaukset tehtiin keskimäärin 5,4 vuoden kuluttua seuranta-ajan alkamisesta ja pelkkää potilasohjausta saaneilla keskimäärin 3,5 vuoden kuluttua. Harjoitteluryhmään kuuluvilla lonkan toiminnallisuus oli parempi sekä ennen tekonivelleikkausta, että tutkimusjakson lopussa. Kivun ja jäykkyyden suhteen ei tullut merkittäviä eroja.

Lähde: Evidence Updates 1/28/2014, BMJ Evidence Centre

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.