Uutiset

2014, 20.01.2014 | niveltieto

Sementtikiinnitteinen tekonivel kestää sementitöntä paremmin

Sementoitu lonkan kokotekonivel on kestävyydeltään parempi kuin sementoimaton tai hybriditekonivel, todetaan pohjoismaisessa rekisteritutkimuksessa. Tutkimus selvitti lonkan tekonivelten pysyvyyttä yli 55-vuotiailla potilailla vuosina 1995-2011. Tutkittavia oli lähes 350 000.

Sementtikiinnitteinen tekonivel kesti muita tekoniveltyyppejä paremmin yli 65-vuotiaiden potilaiden kohdalla. 55-64-vuotiaiden joukossa eroa sementoidun ja sementoimattoman välillä ei ollut.

Riski tekonivelen muutoksille ensimmäisen puolen vuoden aikana leikkauksesta oli sementoidussa tekoniveltyypissä pienempi kuin muissa.

Mediaaniseuranta-aika oli 7 vuotta sementoidulle, 5 vuotta sementittömille ja 3,5-7,5 vuotta hybriditekonivelille. Tekonivelten kestävyyttä arvioitiin uusintaleikkauksen tarpeella.

Tutkijoiden mukaan Pohjoismaiden ortopedit ovat viime vuosina alkaneet seurata Yhdysvalloissa ja Australiassa vallitsevaa trendiä, jossa proteesiksi valitaan sementoimaton tekonivel.

– Mielestämme sementoimattomien tekoniveltyyppien tehokas markkinointi on vahvasti vaikuttanut kyseiseen trendiin. Huonommat leikkaustulokset eivät kuitenkaan tue trendin jatkamista.

Tutkijat huomauttavat, että tutkimusta ei pidä suoraan verrata muihin rekisteritutkimuksiin, sillä Nordic Arthroplasty -rekisterin tietoja kerättiin neljästä maasta ja vain perustiedot olivat keskenään vertailukelpoisia.

BMJ:ssä julkaistua tutkimusta kommentoiva pääkirjoitus summaa, että tutkimuksen erityinen arvo on se, että ortopedien yhteisö tarkastelee työnsä tuloksia kaikille avoimella tavalla.

*Lähde: Duodecim.
Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kielto koskee materiaalin käyttöä frame-tekniikalla, linkittämällä suoraan tähän tiedostoon sekä kaikkeen muuhun toimintaan mm. cache- ja proxy-tekniikalla. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen muillakin tavoilla kielletään. Tämä koskee myös tulostusta ja tallennusta muuhun kuin yksityiseen käyttöön.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut