Uutiset

2014, 20.01.2014 | niveltieto

Väitös: Polven sisäsyrjän nivelrikon leikkaushoidot ovat vähentyneet

LL Tuukka Niinimäen väitös

Sääriluunkääntöleikkausten määrä on vähentynyt huomattavasti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, selviää Tuukka Niinimäen väitöstutkimuksesta. Selkeimmin ovat vähentyneet naisten ja yli 50-vuotiaiden leikkaukset. Alle 50-vuotiaiden leikkausten määrä on pysynyt samana. Polven nivelrikon yleisin leikkaushoito on kokotekonivelleikkaus, mutta sen lisäksi polven sisäsyrjälle rajoittuneen nivelrikon hoitamiseksi tehdään sääriluunkääntöleikkauksia ja polven osatekonivelleikkauksia.

Niinimäki selvitti väitöstutkimuksessaan Suomessa tehtyjen sääriluunkääntöleikkausten ja polven osatekonivelleikkausten määriä ja tuloksia. Hän tarkasteli myös kääntöleikkausten jälkeen tehtyjen kokotekonivelleikkausten uusintaleikkausriskiä.

Sääriluunkääntöleikkauksessa pyritään vähentämään nivelrikkoisen nivelpinnan kuormitusta katkaisemalla luu ja luuduttamalla se uuteen asentoon. Tutkimusaineiston 23 prosentille potilaista oli tehty polven kokotekonivelleikkaus kymmenen vuotta säärenkääntöleikkauksen jälkeen. Tutkimuksen perusteella sääriluunkääntöleikkauksen jälkeen tehdyn kokonivelleikkauksen uusintaleikkausriski on vain hieman korkeampi kuin pelkän kokotekonivelleikkauksen uusintaleikkausriski.

Polven osatekonivelleikkauksia tehdään yleensä nuoremmille ja aktiivisille potilaille. Osatekonivelleikkausten uusintaleikkausten määrä on merkittävästi suurempi kuin kokotekonivelleikkausten. Niinimäki kuitenkin toteaa, että uusintaleikkausten määrä ei kerro suoraan leikkausmenetelmän toimivuudesta tai hyödyllisyydestä.

Haasteena on valita kullekin potilaalle soveltuvin leikkausmenetelmä. Valintaan vaikuttavat muun muassa potilaan ikä, aktiivisuus ja nivelrikon aste.

Tutkimuksen aineisto koottiin tekonivelrekisteristä ja sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteristä vuosilta 1987–2008. 

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut