Uutiset

2013, 12.12.2013 | niveltieto

Uusia geneettisiä vihjeitä nivelreuman hoitoon

BBC uutisoi 25.12.2013, että kansainvälinen tutkijaryhmä on löytänyt yli 40 DNA-heikkoutta, jotka lisäävät nivelreuman riskiä. Työ on laajin koskaan julkistettu geneettinen tutkimus, ja siihen osallistui lähes 30 000 potilasta. Tutkijat uskovat, että uusia nivelreumaa hoitavia ja jopa parantavia lääkkeitä voidaan kehittää tämän tiedon avulla. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal Nature -lehdessä.

Harvardin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professorin Robert Plengen johtama tutkijaryhmä vertaili reumapotilaiden DNA:ta potilaisiin, joilla ei ollut reumaa. Reumapotilaiden DNA:sta löytyi 42 sairauteen liittyvää viallista aluetta. Toiveena on, että näitä heikkoja alueita vahvistavia uusia lääkkeitä pystytään kehittämään.

Professori Plenge selvitti, että yhtä löydetyistä DNA-heikkouksista pystyttiin hoitamaan jo olemassa olevalla lääkkeellä. Vakiintuneella aiemmin ”yrityksen ja erehdyksen” kautta kehitetyllä lääkkeellä pystytään siis hoitamaan tietyn geneettisen heikkouden aiheuttaman nivelreuman oireita. Plenge toteaakin, että juuri tämä tutkimuslöytö avaa jatkossa mahdollisuuden käyttää genetiikkaa monimutkaisten sairauksien, kuten nivelreuman hoitoon ja jopa parantamiseen tähtäävään lääkekehitykseen.

Geneettisten heikkouksien (SNP, single nucleotide polymorphism eli yhden emäksen monimuotoisuus, snippi) jäljittämistä monimutkaisten sairauksien synnyn selvittämiseksi ja näiden sairausriskiä kasvattavien snippien ’hiljentämistä lääkkeillä’ on tutkittu aiemminkin. Osa tutkijoista ajattelee kuitenkin, että snippien jäljittäminen on hyödytöntä, koska lääkkeiden tehosta geenivirheiden korjaamisessa ei ole saatu riittävästi näyttöä. Professori Plenge sanoo, että hänen tutkimustuloksensa vahvistavat nyt tämän geneettisen lähestymistavan hyödylliseksi.

Mahdollisesti sama lähestymistapa auttaa löytämään uusia lääkkeitä myös Alzheimerin tautiin, diabetekseen ja sepelvaltimotautiin. Tutkimus osoitti myös, että tietyt reumapotilailla esiintyneet geneettiset häiriöt, ilmenivät myös tietyntyyppistä verisyöpää sairastavilla potilailla. Manchesterissa sijaitsevan genetiikan tutkimuskeskuksen professorin Jane Worthingtonin mukaan tämä viittaa siihen, että tietyt syöpälääkkeet voivat olla tehokkaita nivelreuman hoidossa ja ne pitäisi jäljittää nopeasti kliinisissä kokeissa.

Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut tiedevastaava Pallab Ghosh/BBC News. Sen on suomeksi referoinut ja sovittanut Katri Kovasiipi.

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut