Uutiset

2013, 12.12.2013 | niveltieto

Lumehoitojen tehoissa eroja – voi vaikuttaa lääketutkimuksiin

(Jama Internal Medicine 2013;173:1941–1951)

Lääketutkimuksissa on tavallista verrata tutkittavaa lääkettä lumehoitoon tai lumevalmisteeseen, jonka tiedetään olevan tehoton tutkittavaan vaivaan. Lumehoidot kuitenkin lievittävät joidenkin potilaiden oireita ja niiden tehoissa voi olla suuriakin eroja. Tämän vuoksi lääkkeiden tehosta voi saada hyvin erilaisen kuvan riippuen siitä mitä lumehoitoa tutkimuksessa käytetään vertailukohtana.

Tiedot käyvät ilmi Jama Internal Medicinen julkaisemasta katsaustutkimuksesta, jossa lumehoitojen eroja selvitettiin migreenilääketutkimusten avulla. Katsauksessa analysoitiin yhteensä 79 tutkimuksen aineistot.

Analyysissa eri lumehoitojen joukosta erottuivat lumeakupunktio, lumeleikkaukset sekä suun kautta nautittavat lumelääkkeet, mutta akupunktio ja leikkaukset lievensivät potilaiden oireita eniten. Lumeakupunktioryhmiin satunnaistetut potilaat kokivat oireidensa lievittyvän noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin lumelääkkeitä saaneet.

Tulosten perusteella tutkijoiden kannattaa olla tarkkoja, kun he valitsevat lumehoitoja lääketutkimustensa vertailuryhmille. Lääkärien olisi puolestaan hyvä muistaa, että merkittävä osa heidän hoitojensa vaikutuksista saattaa johtua lumevaikutuksesta.

Uutispalvelu Duodecim*

*Lähde: Duodecim.
Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kielto koskee materiaalin käyttöä frame-tekniikalla, linkittämällä suoraan tähän tiedostoon sekä kaikkeen muuhun toimintaan mm. cache- ja proxy-tekniikalla. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen muillakin tavoilla kielletään. Tämä koskee myös tulostusta ja tallennusta muuhun kuin yksityiseen käyttöön.

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut