Uutiset

2013, 03.10.2013 | niveltieto

Selkäkipuisen pistokset voivat toimia ilman steroideja

Pitkäaikaisista alaselkäkivuista kärsivät saavat joskus selkäytimen epiduraalitilaan kortikosteroidipistoksia, mutta pistosten tehosta on oltu montaa mieltä. Nyt julkaistu yhdysvaltalaistutkimus lisää epäilyjä ja viittaa siihen, ettei pistoksissa välttämättä tarvitsisi lainkaan steroideja. Sama vaikutus saadaan käytettäessä suolaliuosta tai puudutusaineita. Anesthesiology-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat aiempien tutkimusten uudelleen analysointiin, ja ne odotetusti osoittavat epiduraaliset steroidipistokset tehokkaammiksi kuin selkäydinkanavan läheisiin lihaksiin annetut steroidi-, puudutusaine- tai suolaliuospistokset. Tutkijat sen sijaan yllättyivät havaitessaan epiduraalipistosten olevan yhtä tehokkaita riippumatta siitä mitä ainetta pistoksissa käytettiin. Sama vaikutus liittyi steroideihin, suolaliuokseen sekä puudutusaineisiin. Havainto on mielenkiintoinen ja viittaa siihen, ettei epiduraalipistoksen vaikutus välttämättä johdu steroideista, vaan mahdollisesti sama vaikutus saadaan pistämällä mitä tahansa turvallista nestettä epiduraalitilaan. Tutkijat eivät silti suosita luopumaan steroideista vain näiden tulosten perusteella, mutta todennäköisesti sama hyöty voitaisiin saada ainakin nykyistä pienemmillä steroidiannoksilla. Tällöin myös steroidien haittavaikutukset etenkin erityisryhmien potilaille voisivat vähentyä. Tulokset saattavat myös selittää miksi epiduraalisten steroidipistosten teho on monissa tutkimuksissa arvioitu vähäiseksi. Jos tutkimuksissa on käytetty lumehoitona epiduraalista suolaliuospistosta tai puudutusaineita, vertailukohtana onkin lumevaikutuksen sijaan ollut varsinainen hoito. Tutkimuksessa yhdistettiin 43 tutkimuksen aineistot, jotka yhteensä koostuivat 3 600 potilaan tiedoista. Uutispalvelu Duodecim *

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut