Uutiset

2013, 11.10.2013 | niveltieto

D-vitamiinin terveysvaikutukset perustuvat useiden hormonien työnjakoon

Tampereen yliopiston emeritusprofessori Pentti Tuohimaan työryhmän tutkimuksessa on saatu uutta tietoa D-vitamiinin vaikutuksista elimistössä ja löydetty uusia mahdollisuuksia kroonisten sairauksien ehkäisyyn. 

Tutkimuksen mukaan D-vitamiinin hormonaalisia muotoja on arveltua enemmän.

D-vitamiinilla on todettu olevan laajoja terveysvaikutuksia. Luuston hyvinvoinnin lisäksi D-vitamiini ehkäisee sairastumista useisiin kroonisiin sairauksiin, kuten verenkiertoelimistön sairauksiin ja niin kutsuttuihin autoimmuunisairauksiin, joita ovat esimerkiksi MS-tauti, ALS, reuma ja psoriasis. D-vitamiini näyttäisi olevan myös vanhenemisen keskeinen säätelijä, sen osuudesta syövän kehityksessä on esitetty vaihtelevia tuloksia.

Arvostetussa Plos One-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa vertailtiin kolmen mahdollisen D-vitamiinin hormonaalisesti aktiivisen muodon, kalsitriolin, kalsidiolin ja 24-kalsitriolin, vaikutuksia koko geenistön säätelyyn sekä hiiren että ihmisen soluissa.

Pentti Tuohimaan ryhmän tutkimus osoitti, että nämä kolme hormonia ovat erillisiä, ja ne säätelevät kaikkiaan useita satoja geenejä. Hormoneilla on osaksi yhteisiä vaikutuksia. Erityisesti kalsitrioli ja kalsidioli tukevat toistensa toimintaa luuston kalkkiaineenvaihdunnassa, mitä luultiin aikaisemmin vain kalsitriolin tehtäväksi.

- Mielenkiintoisinta on, että jokaisella näistä kolmesta hormonista on elimistössä aivan oma tehtävänsä. Kalsitrioli liittyy enemmänkin verenkiertoelimistön kehityksen ja toiminnan ja puolustusjärjestelmän säätelyyn kuin luuston kehitykseen, professori Tuohimaa kertoo.

- Kalsidioli taas vaikuttaa voimakkaasti geeneihin, jotka ovat tekemisissä solujakautumisen, solukuoleman ja syövän kehityksen kanssa. Kalsidioli näyttäisi vaikuttavan myös ihon ja hiusten terveyteen.

24-kalsitrioli on muita heikompi geenien säätelijä, mutta se vaikuttaa selvimmin solukuolemaan, solujen liikkumiskykyyn ja umpieritysjärjestelmän kehitykseen.

Keinoja kroonisten sairauksien ehkäisyyn

Tutkimusryhmän mukaan kalsitriolin merkitystä sydänkuolemien ehkäisyssä tulisi selvittää tarkemmin, koska kalsitriolin huomattiin liittyvän voimakkaasti verenkiertoelimistöön. Sydänkuolemien riski on suuri sekä matalilla että korkeilla D-vitamiinipitoisuuksilla, joten D-vitamiinin oikea annostus on tärkeä. Liiallinen määrä D-vitamiinia voi olla yhtä haitallista kuin liian vähäinen.

Lisätutkimusta tarvittaisiin myös verisolujen kantasolujen säätelystä. Kalsidioli näyttäisi liittyvän erityisesti syövän ehkäisyyn. 24-kalsitriolin tiedetään olevan luun murtuman paranemisen säätelijä, minkä tämä tutkimus vahvistaa. Eräisiin sairauksiin, kuten ALS-tautiin ja maksankirroosiin suoraan liittyvät säätelyverkostot tulivat myös esille tässä tutkimuksessa. Onko 24-kalsitrioli diabeteksen kannalta tärkeä hormoni, jää vielä vastausta vaille.

Aiemmin on yleisesti ajateltu, että kalsitrioli olisi ainoa D-vitamiinin hormonaalisesti aktiivinen muoto. Tuohimaan työryhmän tutkimuksen mukaan näin ei ole.

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut