Slide

Moninivelrikon taustalla geenit

Julkaistu 23.08.2022 Niveltieto

Sairaus voi edetä hyppäyksittäin tai vuosien kuluessa.

Moninivelrikon riskitekijät – esimerkiksi alttius nivelrikolle sekä sairastetut tulehdukselliset sairaudet – ovat samat kuin yhden nivelen nivelrikossa. Tosin geenit vaikuttavat enemmän moninivelrikon kuin yhden nivelen nivelrikon käynnistymisen aktivoitumiseen. 

-Moninivelrikko on koko elimistön tauti, ns. systeemitauti. Yhden nivelen nivelrikon taustalla voi olla liian kauan kestänyt kuormittuminen tai niveleen osunut isku, mutta moninivelrikko lähtee liikkeelle sisäsyntyisesti, sanoo fysiatrian erikoislääkäri Kristiina Kokkonen. 

Moninivelrikossa perinnöllisyys ja siten geeniperimä ovat avainsanoja.  

-Jos tulet suvusta, jossa on paljon nivelrikkoa tai nivelrikkoa varhaisella iällä, on elintapoihin kiinnitettävä erityisen paljon huomiota. Myös omille lapsille on kerrottava alttiudesta, jotta he voivat nuorena vaikuttaa elintapoihinsa. Eräs henkilö kerran sanoikin, että näistä asioista pitäisi puhua koulun terveystiedon tunnilla, ei vasta kuusikymppisille, Kokkonen toteaa. 

Geneettinen nivelrikon herääminen voi tosin käynnistyä, vaikka itseään vaalisikin hyvin. 

-Verenkierto välittää nivelrustoa tuhoavan tulehduksen välittäjäaineet hälyttämään kaikissa niissä nivelissä, joissa rusto voi huonosti. Jos tulehdusvaste aktivoituu vaikka polvinivelessä, voivat sormet alkaa turvota tai niskan seudulla voi tuntua jäykkyyttä. Geenit ovat kuitenkin ratkaisevassa asemassa siinä, kenellä nivelrikko ilmenee taudiksi asti. 

Kohtalaisen yleistä

Moninivelrikko on kohtalaisen yleistä. Jos polven tai lonkan nivelrikon esiintyvyys on yli 60-vuotiailla 5–7 prosenttia, on oireisen moninivelrikon esiintyvyys 3–5 prosenttia.  Jos mukaan otetaan ne, jotka eivät koe moninivelrikkoa ongelmaksi, luku nousee 7–10 prosentin pintaan.  

-Kun ikää tulee lisää, esiintyvyys kasvaa. Yli 70-vuotiailla moninivelrikkoa on yli puolella. 

-Riski kasvaa, jos sattuu olemaan alttius nivelrikolle ja on riskitekijöitä – kuten tulehduksellinen sairaus tai autoimmuunisairaus. Myös obesiteetti eli ylipaino nuorella iällä saattaa olla riskitekijä. Lisäksi sidekudossairauden on nähty olevan riskitekijä. Jos on nivelten yliliikkuvuutta, voidaan moninivelrikkoa diagnosoida jo 30–50 vuoden iässä. 

Yksi nivel hälyttää

Yleensä moninivelrikossa yksi nivel alkaa ”hälyttää”. Tulehdusprosessi alkaa sieltä. Usein kyse on kantavasta nivelestä, tai kyse on siitä, että on sairastettu jokin infektio tai saatu jokin vamma. Voi kestää vuoden, ennen kuin muut nivelet alkavat oirehtia.  

-Eteneminen voi tulehdusvälittäjäaineista johtuen tapahtua nopeastikin. Osalla reaktiot ovat laimeampia. Myös hormonaalisilla tekijöillä on jossain määrin merkitystä. Ihan selvää ei vielä ole, millainen niiden rooli on. 

-Moninivelrikko voi edetä hyppäyksittäin tai sitten voi olla vuosien taukoja ennen kuin sairaus pahenee, Kristiina Kokkonen sanoo. 

Kantavat nivelet pahimpia

Pahimmin moninivelsairaus tuntuu kantavissa nivelissä, niissä, jotka kantavat painoa ja tuottavat liikettä. On hankalampi sietää oireilua niissä nivelissä, joiden pitää osallistua fyysiseen toimintakykyyn.  

-Tulehdusprosessi on kaikissa nivelissä samanlainen. Rustoa on kahdenlaista, kovaa lasirustoa pallonivelissä ja pehmeämpää rustoa esimerkiksi selän nivelissä. Nämä kaksi eri rustoa kuluvat vähän erityyppisesti. Nivelrikko on hankalampi siellä, missä on lasirustoa.  

Lasirustoon keinomateriaalia

Kristiina Kokkonen kertoo, että siellä, missä nivelen liikettä on mahdollista keinotekoisesti jäljitellä, satsataan tekonivelmateriaaleihin.  

-Harvemmin vaihdetaan pienempiä niveliä. Jos rustokudos ei niissä pääse uusiutumaan, hoidetaan nivelrikkoa usein jäykistystoimenpitein. 

-Operatiivisiin hoitoihin turvaudutaan, kun liikelaajuus haastaa toimintakyvyn, kun nivel on niin kivulias, että sen kanssa on hankala elää tai kun nivelen tuhoutuminen on uhka työkyvylle. Työikäisten kohdalla on muun muassa mietittävä, pitääkö tekonivel vielä vaihtaa. 

Hoitoa ajatellen olennaista on saada nivel toimimaan kuluvan rustopinnan kanssa hyvällä liikeradalla. On myös tärkeää huolehtia, ettei nivel kuormitu virheasennosta ja että tulehdusvaiheita hoidetaan riittävän varhaisessa vaiheessa. 

Hyvän verenkierron merkitys

Etenkin, jos on riskitekijöitä moninivelrikkoon, on nuoren henkilön tärkeää harrastaa säännöllistä liikuntaa, jolla tähdätään hyvään kudosten hapettumiseen ja riittävään verenkiertoon – myös lihasvoiman hankkiminen on merkityksellistä nivelen tukemiseksi.  

-Toinen tärkeä asia on kaikenikäisillä verenkiertoelimistön vaaliminen. Verenkiertoa haittaavat muun muassa valtimonkalkkeumasairaudet ja keuhkosairaudet taas rajoittavat solujen hapen saantia. Ne kiihdyttävät ikäihmisillä nivelrikon etenemistä, Kristiina Kokkonen sanoo.

Rustossa itsessään ei ole verisuonia, vaan ravinteet ja happi tulevat tyvikalvon ja luukalvon verenkierron kautta. Jos kierto on hidasta tai jos ei ole riittävää verisuonitusta, eivät uudet rustosolut pääse kypsymään.

-Kuluminen on tällöin kiihkeämpää ja nivelrikon eteneminen nopeampaa.

Kristiina Kokkonen korostaa myös monipuolisen ravinnon merkitystä.

-Solut tarvitsevat tiettyjä vitamiineja ja hivenaineita. Jos syödään yksipuolista ravintoa, jäävät tärkeät komponentit saamatta.

Keskeistä nivelten kannalta ovat liikunnan ja monipuolisen ravinnon lisäksi tupakoimattomuus ja liian kolesterolin saannin välttäminen.

TEKSTI: Tupu Sammaljärvi

Kirjoitus on julkaistu Niveltieto-lehdessä 3/2022.

Jos haluat lukea lehden muutkin artikkelit, liity jäseneksi Suomen Nivelyhdistykseen. Saat lehden jäsenetuna. Siirry sivulle Jäsenyyden esittely

Voit myös tilata lehden

  • irtonumeron (8,60 euroa) Lehtiluukusta
  • vuositilauksen (33 euroa), neljä lehteä vuodessa. Siirry sivulle Nivelpuoti