Slide

Mitä nivelessä tapahtuu, kun siihen tulee nivelrikko?

Julkaistu 08.09.2023 Mikä on nivelrikko

Normaali nivel

Nivel on kahden luun välinen liikkeitä salliva liitos, jolle ominaisia rakenteita ovat kumpaakin luunpäätä peittävä nivelrusto ja luusta toiseen ulottuva umpinainen, nivelnestettä erittävä nivelpussi. Lihakset liikuttavat supistuessaan niveliä.

 

 

 

Nivelen rakenteet

Nivelrusto: Nivelpintaa peittävä veden ja rustosolujen tuottaman proteoglykaanien ja kollageenisäikeiden muodostama sidekudos. Proteoglykaanit antavat nivelrustolle sen kimmoisat ominaisuudet ja kollageenisäikeet vastaavat kudoksen vetolujuudesta. Nivelrusto pienentää ruumiin painon ja liikkeiden luuhun kohdistamaa mekaanista rasitusta.

Nivelpussi (nivelkapseli): Nivelonteloa ympäröivä, niveltyvästä luusta toiseen ulottuva umpinainen pussi, jossa on sisimpänä nivelnestettä tuottava nivelkalvo ja tämän ulkopuolella syykalvo.

Nivelneste: Nivelkalvon erittämä sitkeä, nivelen liikkeitä voiteleva ja kitkaa vaimentava neste, joka vastaa myös nivelruston ravitsemuksesta.

Nivelsiteet: Säikeistä sidekudosta, joka yhdistää toisiinsa kaksi luuta. Vahvistavat nivelkapselia ja tukevat niveltä.

Lihas ja jänne: Lihas on lihassoluista, verisuonista ja hermoista sekä niitä ympäröivistä kalvorakenteista koostuva supistumiskykyinen, raajojen liikkeen ja asennon hallinnan mahdollistava kudos. Lihakset kiinnittyvät jänteiden välityksellä luuhun.

Luu: Luut muodostavat elimistön tukirangan toimien lihasten kiinnityskohtana ja liikkeissä vipuvartena. Luusto tuottaa verisoluja ja toimii kivennäisaineiden (kalsium ja fosfaatti) varastona. Nivelrusto ankkuroituu rustonalaiseen luuhun (subkondraalinen luu).

 

 

Nivelruston terveys on nivelen hyvinvoinnin keskeinen edellytys. Nivelruston tehtävänä on suojata niveltä rajoittavien luiden päitä ja toimia nivelen liukupintana. Nivelrustossa ei ole hermoja eikä verisuonia. Normaalin nivelruston rakenne on esitetty kuvassa.

Terveellä ihmisellä normaali nivelrusto uusiutuu koko ajan. Kohtuullinen liikunta säilyttää tai jopa lisää nivelruston rakenteellisia ja mekaanisia ominaisuuksia. Liikuntaa harrastaneilla nivelrustot ovat paksummat kuin vähemmän liikkuneilla. Nivelen liikkumattomuus aiheuttaa nivelrustossa pehmenemistä, mutta ei varsinaista nivelrikkoa. Nivelruston ominaisuudet palautuvat jotakuinkin entiselleen, kun niveltä aletaan uudelleen liikuttaa.

 

 

Nivelrikkoinen nivel

Nivelrikko on koko nivelen sairaus, mutta ensisijaiset muutokset ilmenevät rustossa sekä ruston alaisessa luussa ja nivelkalvossa. Nivelrikolle on tyypillistä nivelrustopinnan rikkoutuminen ja lopulta nivelruston häviäminen nivelpinnoilta, mikä näkyy röntgenkuvassa nivelraon kaventumisena. Nivelrikossa nivelruston väliaineen proteoglykaanipitoisuus pienenee ja kollageeniverkoston muodostama tukirakenne rikkoutuu. Rustonalainen luu (subkondraaliluu) muotoutuu nivelrikossa uudelleen kiihtyneen uudisluunmuodostuksen seurauksena, ja siinä voidaan nähdä luuonteloja. Nivelen reunassa ruston ja luun rajalla nähdään osteofyyttejä eli luupiikkejä, jotka voivat rajoittaa nivelen liikettä. Nivelrikon kehittyessä myös niveltä tukeva lihas pienenee ja sen voima heikentyy.

Nivelrikon seurauksena nivelkapseli paksunee. Kapselissa nähdään tulehdusmuutoksia ja tulehdustekijöiden määrä lisääntyy nivelnesteessä ja nivelrustossa, jolloin proteoglykaaneja ja kollageenisäikeitä pilkkova toiminta kiihtyy. Toisin kuin nivelreumassa nivelrikon tulehdusmuutokset ovat paikallisia ja vähäisempiä.

Nivelrikossa vuorottelevat rauhalliset ja vähäoireiset tai oireettomat vaiheet sekä pahenemisvaiheet. Pahenemisvaihe voi käynnistyä esim. lievän venähdyksen tai muun vamman jälkeen tai ilman tunnistettavaa syytä. Nivelmuutokset etenevät yleensä hitaasti vuosien kuluessa. Nivelrikko saattaa kuitenkin pysyä samalla tasolla ja kivuttomana useita vuosia. Sairauden alkuvaiheessa ei osata ennustaa, kenellä se etenee nopeasti ja kenellä hitaasti.

Nivelruston korjautumiskyky vaurion jälkeen on – päinvastoin kuin luun – erittäin huono. Rikkoutunut rustokudos ei pysty uusiutumaan ennalleen.