Yhdistykset

Pyrimme lisäämään mielenkiintoisia linkkejä koko ajan sivuillemme, joten mikäli sinulla on vinkki mielenkiintoisesta nivelongelmia käsittelevästä sivusta lähetä se osoitteeseen toimisto@nivel.fi

 
 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen sosiaalipoliittinen yhteistoimintajärjestö, joka toimii hyvinvoinnin kehittämiseksi, erityisesti perusturvan ja peruspalvelujen edistämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja sosiaalisen vastuun lisäämiseksi. Keskusliitto vaikuttaa ja kehittää paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
Suomen Nivelyhdistys on SOSTEn jäsen.

 
 
 

Suomen Tule ry toimii tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja -vammojen ehkäisemiseksi, tule-sairaiden ja -vammaisten henkilöiden hoitoon pääsyn helpottamiseksi, riittävien palvelujen saamiseksi toimintakyvyn ja kunnon ylläpitämiseksi.
Suomen Nivelyhdistys on Suomen Tule ry:n jäsen.

 
 
 

Suomen Fysioterapeuttiliitto on kaikkia Suomessa laillistettuja fysioterapeutteja yhdistävä ammatillinen edunvalvontajärjestö. Vuonna 1943 perustettu liitto on alan vahva asiantuntija ja aktiivinen vaikuttaja sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa

 
 
 

Valtakunnallinen kipuyhdistys toimii kipupotilaan edunvalvojana, tukee kivun tutkimus- ja kuntoutustoimintaa, tiedottaa kipuun liittyvistä asioista ja kehittää tiedonvälitystä kipuun ja sen hoitoon liittyvissä asioissa.

 
 
 

Suomen Reumaliitto toimii reuma- ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamiseksi ja sairastuneiden hoito-olosuhteiden ja elinolojen kehittämiseksi.

 
 
 

Helsingin Reumayhdistys ry toimii Suomen Reumaliitto ry:n alaisena jäsenyhdistyksenä Helsingissä. Yhdistys on perustettu vuonna 1946 ja jäseniä siinä on runsaat 2800. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on antaa tietoa reumasairauksista, valvoa reumasairaiden etuja ja oikeuksia ja järjestää liikunta- ja virkistystoimintaa jäsenilleen.

 
 
 

Vaikuttamista reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden hyväksi: liikunnallista kuntoutusta, pienryhmä- ja virkistystoimintaa, tietoa tärkeistä ajankohtaisista asioista, etujen valvontaa ja vertaistukea.

 
 
 
 

Oletko tekonivelpotilaiden hoitotyössä, kuntoutuksessa tai avopuolella työskentelevä terveydenhuollon ammattilainen? Oletko kiinnostunut yhdistyksemme toiminnasta ja sen järjestämästä koulutuksesta? Voisit siinä tapauksessa liittyä jäseneksi ja olla mukana tekonivelpotilaita hoitavien ammatillisessa kehittämisessä. Yhdistys on toiminut 3 vuotta ja jäseniä on yli 200 eri puolelta Suomea.

 
 
 
 
  • työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisellä tasolla
  • tukee ja aktivoi vammaisia henkilöitä toimimaan itse omien oikeuksiensa puolesta
  • vaikuttaa viranomaisiin ja muihin päättäjiin niin, että vammaisten kansalaisten tarpeet tulevat huomioitua päätöksiä tehtäessä
  • toimii asiantuntijan vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä
 
 

Turun Seudun Nivelyhdistys ry on vuonna 2005 perustettu itsenäinen, yleishyödyllinen kansanterveysjärjestö. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki. Toiminta perustuu Käypä hoito -suosituksiin.

 
 
 

www.voimaavanhuuteen.fi
www.liikkeellavoimaavuosiin.fi
www.voitas.fi
www.vievanhusulos.fi
www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi
www.vapaaehtoiseksi.fi

 
 
 

SoveLi on valtakunnallinen liikuntajärjestö. SoveLin tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan. SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut. Suomen Nivelyhdistys on SoveLin jäsen.

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut