Slide

Lihavuus ja käden nivelrikkokivut

Julkaistu 17.06.2022 Uutinen

Lihavuus ja sen aiheuttama rasitus lisäävät polven nivelrikkoa sairastavien kipuja, mutta sama näyttäisi koskevan myös käden nivelrikkoja.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, johon osallistui 280 käden nivelrikkoa potevaa. Kun tiedot potilaiden oireista yhdistettiin heidän painotietoihinsa, käsien kipuilu oli sitä voimakkaampaa mitä suurempi potilaan painoindeksi oli. Sama koski myös jalan, polven ja lonkan kipuja.

Osa yhteyksistä välittyi leptiini-kylläisyyshormonilla ja CRP-tulehdusmerkkiaineella. Tutkijat pitävät tämän vuoksi mahdollisena, että lihavuuden aineenvaihdunnalliset ja tulehdukselliset piirteet pahentavat nivelrikon oireita. Tästä on saatu viitteitä myös aiemmissa tutkimuksissa, mutta havainnot pitää varmistaa lisäselvityksissä.

Nivelrikko on yleisin kroonista kipua aiheuttava sairaus ja maailman yleisin nivelsairaus. Nivelrikkoja ei todeta yleensä alle 45-vuotiailla, mutta iän myötä ne yleistyvät huomattavasti. Iän ja ylipainon lisäksi sairastumiselle altistavat vammat, raskas työ ja kuormitus sekä nivelten kehityshäiriöt ja perimä.

Tutkimus julkaistiin Arthritis & Rheumatology -lehdessä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim