Slide

Kipu kertoo röntgenkuvaa paremmin

Julkaistu 09.10.2023 Uutiset

Polven nivelrikkoa sairastavan elämänlaatuun vaikuttaa enemmän koettu kipu kuin radiologisesti määritelty nivelrikon vaikeusaste, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus.

Tutkimuksen mukaan polven nivelrikko heikentää merkittävästi terveyteen liittyvää elämänlaatua. Aikaisemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu polven nivelrikkoa sairastavien elämänlaatua, on sovellettu vaihtelevasti joko oireenmukaista tai radiologista nivelrikon määritelmää. Nivelrikon vaikeusastetta ei ole eritelty.

Itä-Suomen yliopiston julkaisemassa tutkimuksessa terveyteen liittyvää elämänlaatua mallinnettiin suhteessa sekä polven nivelrikon radiologiseen määritelmään ja vaikeusasteluokitteluun, että oireenmukaiseen määritelmään, jossa otetaan radiologisten löydösten lisäksi huomioon potilaan kokema kipu.

Tutkimus osoitti, että polven nivelrikko on yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun. Kun otetaan huomioon myös potilaan kokema kipu, voidaan nivelrikon merkitystä elämänlaadulle arvioida luotettavammin kuin pelkän nivelrikon radiologisen vaikeusasteen perusteella.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää polven nivelrikkoa koskevissa terveystaloudellisissa selvityksissä. Myös potilaiden yksilöllisen kokemuksen merkitys hoitojen vaikuttavuuden arvioinnissa korostuu tutkimustuloksissa. Tutkijoiden mukaan potilaiden omaan arvioon terveyteen liittyvästä elämänlaadusta tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Tutkimusprojekti on osa Itä-Suomen yliopiston tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimuskokonaisuutta, ja se toteutetaan sovelletun fysiikan ja farmasian laitosten yhteistyönä. Tutkimusprojektissa hyödynnetään yhdysvaltalaisen polven nivelrikon seurantatutkimuksen Osteoarthritis Initiativen aineistoa. Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimuksessa tarkoituksena on kehittää laskennallinen malli, jonka avulla voidaan ennustaa potilaan polven nivelrikon etenemistä. Yhteistutkimuksen tavoitteena on yhdistää malliin myös elämänlaatuennusteet.

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus ja yksi yleisimmin toimintakykyä rajoittava sairaus. Nivelrikolle altistavat erityisesti ikääntyminen, liikapaino ja nivelvammat. Yhteiskunnalle nivelrikko aiheuttaa kustannuksia tekonivelkirurgian, sairauspäivärahojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kautta. Sairastuneelle nivelrikon merkittävimmät seuraukset ovat nivelkipu, toimintakykyrajoitteet ja elämänlaadun heikentyminen.

Lähde: Itä-Suomen yliopiston verkkosivut uef.fi