Slide

Kaatumisten ehkäisyn suositukset

Julkaistu 14.08.2023 Koulutus Uutiset

Kaatumisten ehkäisyn maailmanlaajuiset suositukset -webinaari (Teams) järjestetään ma 21.8.2023 klo 14–15. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 21.8. klo 13.

Webinaari on tarkoitettu SOTE-ammattilaisille, erityisliikunnanohjaajille, iäkkäiden parissa töitä tekeville ammattilaisille ja iäkkäiden kaatumisten ehkäisystä kiinnostuneille asiantuntijoille.

Uusi kaatumisten ehkäisyn maailmansuositus julkaistiin loppuvuodesta 2022. Webinaarissa kuulet tiivistetysti olennaisimmat asiat uudesta suosituksesta Suomeen sovitettuina, ja päivität omat tietosi ajan tasalle.

Miten uusi suositus syventää ja täydentää aiempia suomalaisia suosituksia ja ohjeistuksia? Suositus painottaa iäkkään kaatumisriskin systemaattista kysymistä, yksilöllisten riskitekijöiden tunnistamista sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä iäkkään toimintakyvystä ja asuinpaikasta riippumatta kaikissa kontakteissa sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen kanssa. Hoivapalveluissa ja sairaaloissa tulee kaikille tehdä laaja kaatumisvaaran ja kaatumisen pelon arviointi. Iäkkään omat toiveet ja yksilölliset tarpeet tulee ottaa entistä paremmin huomioon ehkäisytoimissa. Suosituksen jalkauttaminen edellyttää johdon sitoutumista.

Katso webinaarin ohjelma ja lisätiedot UKK-instituutin nettisivulta ja ilmoittaudu mukaan!