Slide

Innovaatio uudistaa nivelrikon ehkäisyä ja hoitoa

Julkaistu 22.02.2022 Niveltieto

Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden kehittämä terveysteknologiainnovaatio ”Algoa Progress” pyrkii uudistamaan nivelrikon hoitoa ja ehkäisyä. Innovaation avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat luotettavasti arvioida, kenellä on riski saada nivelrikko ja aloittaa varhainen ehkäisevä hoito.

–Nykyiset kliiniset menetelmät on tarkoitettu nivelrikon tilan diagnosointiin sekä oireiden hoitoon. Algoa Progressin tavoitteena on uudistaa nivelrikon hoitoa mahdollistamalla sairauden varhainen diagnoosi sekä yksilöllisesti kohdennetut hoidot sairauden ehkäisemiseksi, toteaa Algoa Progressin toimitusjohtaja ja perustaja Joona Kemppainen.

Tavoitteena on, että ensimmäisestä lääkärikäynnistä eteenpäin potilaalla olisi mahdollisuus nähdä henkilökohtainen ennuste ja hoitomuotojen vaikutus nivelrikon etenemiseen.

–Nivelrikon ehkäisyn tavoitteena on ylläpitää ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Innovaation avulla on myös mahdollista saavuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia kustannussäästöjä esimerkiksi vähentämällä kalliiden tekonivelleikkausten määriä sekä välttämällä sairaudesta aiheutuvia ennenaikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä.

Nivelrikon riski ja eteneminen

Algoa Progressin avulla terveydenhuollon ammattilaisten on mahdollista ennustaa nivelrikon syntymisen riskiä yksilöllisellä tasolla sekä mallintaa, kuinka nivelrikko etenee seuraavien vuosien aikana.

–Lisäksi sen avulla voidaan arvioida eri hoitojen vaikutusta sairauden etenemiseen sekä visualisoida vaikutus helposti ymmärrettävällä tavalla. Kehitetty innovaatio tarjoaa klinikoille lisätyökalun päätöksenteon tueksi, sillä sen avulla voidaan valita tehokkaimmat hoidot sairauden ehkäisyyn sekä tukea potilaiden sitoutumista määrättyihin hoitoihin, Kemppainen sanoo.

Yritys kehittää mobiilisovellusta tukemaan potilaan koko hoitopolkua ensimmäisestä lääkärikäynnistä eteenpäin. Tällöin potilaalla on mahdollista nähdä henkilökohtainen ennuste sekä hoitomuotojen vaikutus nivelrikon etenemiseen.

–Mobiilisovellus tarjoaa esimerkiksi yksilöllisiä hoito-ohjelmia sekä yhdistää käyttäjät palveluntarjoajiin, kuten fysioterapeuttiin. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille helppo ja kohdennettu pääsy terveydenhuollon ammattilaisille paikasta ja ajasta riippumatta. Mobiilisovelluksen avulla voidaan myös seurata hoitojen tehokkuutta ja tehdä muutoksia oireiden ja potilaan soveltuvuuden perusteella, Kemppainen sanoo.

Käyttöön vuonna 2023?

Teknologian arvioidaan olevan valmis kliiniseen käyttöön viimeistään vuonna 2023, jonka jälkeen tiimi tähtää kansainvälisille markkinoille.

–Tiimin tarkoituksena on aloittaa kliiniset testit myös Suomessa mahdollisimman pian, ja parhaillaan etsitään testihenkilöitä sekä yhteistyökumppaneita pilotointia
varten.

Tutkijat ovat vuonna 2021 perustaneet startup-yrityksen MSK Technologies Oy, jonka avulla innovaation kaupallistamista viedään eteenpäin. Innovaatio on herättänyt suurta kansainvälistä kiinnostusta. Yritys on jo nyt varmistanut jakelutien 30 eurooppalaiseen sairaalaan.

Algoa Progress -innovaatio on saanut alkunsa kuopiolaisen Biophysics of Bone and Cartilage -tutkimusryhmän perustutkimuksesta. Innovaatio pohjautuu Itä-Suomen yliopiston yli 20 vuoden tutkimukseen, missä tutkimusryhmä on kehittänyt maailman tarkimpia ruston biomekaanisia malleja, jotka soveltuvat nyt myös kliiniseen käyttöön. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Business Finland, Euroopan komissio, sekä Euroopan Innovaatio ja Teknologiainstituutti.

Kuvassa vasemmalta: CTO, dosentti Mikael Turunen, hallituksen puheenjohtaja Di, eMBA Antti Heikkilä, toimitusjohtaja Joona Kemppainen, ERC-tutkija professori Rami Korhonen ja menetelmän kehittäjä apulaisprofessori ja akatemiatutkija Mika Mononen.

KUVA: ALGOA PROGRESS

 

TEKSTI: Niveltiedon toimitus

Kirjoitus on julkaistu Niveltieto-lehdessä 1/2022.

Jos haluat lukea lehden muutkin artikkelit, liity jäseneksi Suomen Nivelyhdistykseen. Saat lehden jäsenetuna. Siirry sivulle Jäsenyyden esittely

Voit myös tilata lehden

  • irtonumeron (8,60 euroa) Lehtiluukusta
  • vuositilauksen (33 euroa), neljä lehteä vuodessa. Siirry sivulle Nivelpuoti