Slide

Hyvinvointialueilla painopiste kuntoutukseen

Julkaistu 03.06.2024 Uutiset

Kuntoutustoimijoiden valtakunnallinen verkosto (KUVE) vaatii hyvinvointialueilta painopisteen siirtämistä kuntoutukseen. Kuntoutukseen tulee panostaa, sillä hyvin suunniteltu ja toteutettu kuntoutus säästää tulevaisuuden menoja ja lisää terveydenhuollon tuottavuutta.

Vaikuttava kuntoutus vahvistaa ihmisten osallisuutta, terveyttä, arjessa pärjäämistä sekä työ- ja toimintakykyä. Kuntoutus nostaa myös työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan tai pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle. Vaikuttava kuntoutus alkaa ajoissa, on määrältään sopiva asiakkaan tarpeisiin ja perustuu asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin.

Tällä hetkellä suomalainen palvelujärjestelmä ei takaa kaikille kuntoutujille mahdollisuutta päästä kuntoutukseen ajoissa tai saada riittävästi palveluita tarpeeseen nähden. Viivästynyt kuntoutus aiheuttaa järjestelmälle myös turhia lisäkuluja sairauspoissaoloina sekä perus- ja erikoissairaanhoidon kuormituksen kasvuna.

Kuntoutuksella säästöjä

Vaikuttava kuntoutus lisää toimintakykyä ja osallisuutta sekä vähentää muiden palvelujen ja etuuksien, kuten työkyvyttömyyseläkkeen sekä asumis- ja hoivapalveluiden tarvetta. Työkyvyn tai arjen itsenäisyyden menettäminen on paitsi merkittävä henkilökohtainen kriisi myös huomattava kustannus yhteiskunnalle.

”Suuri merkitys kuntoutuksella on työkyvyttömyyseläkkeen ehkäisyssä. Työkyvyttömyyseläke aiheuttaa noin 50 000 euron vuosittaiset kustannukset yhteiskunnalle. Jos eläkkeen sijaan panostamme vuodessa vaikkapa 5 000 euroa asiakkaan tarvitsemaan fysioterapiaan, saavutamme järjestelmätasolla valtavat säästöt”, KUVEn varapuheenjohtaja, johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä muistuttaa.

Kuntoutusviikko 3.-7.6.2024

Päättäjien, palveluohjaajien, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä asiakkaiden tulee saada tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista. Nopea kuntoutukseen pääsy on avainasemassa.

Kuntoutussäätiön ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n koordinoiman Kuntoutusverkoston (KUVE) toimijat tarjoavat tietoa kuntoutuksen merkityksestä. Kuntoutusviikolla 3.-7.6.2024 jaamme tutkittua tietoa kuntoutuksesta joka päivä mm. sosiaalisessa mediassa. Kuntoutusviikko huipentuu Helsingissä pidettäviin valtakunnallisiin Kuntoutuspäiviin 6.-7.6.2024.

Lisätietoja

  • varapuheenjohtaja Riikka Shemeikka, Kuntoutusverkosto (KUVE), riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi, puh. 044 781 3102
  • sihteeri Päivi Kiiskinen, Kuntoutusverkosto (KUVE), kiiskinen@soste.fi, puh. 0400 516 018

Lue lisätietoa

KUVE on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima vaikuttajaverkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkostoon kuuluu yli 100 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa.