Slide

Hyvinvointialueiden panostettava kuntoutukseen

Julkaistu 30.05.2023 Uutinen Uutiset

Hyvinvointialueiden panostettava kuntoutukseen

Yli sadan kuntoutustoimijan valtakunnallinen Kuntoutusverkosto (KUVE) vaatii uusilta hyvinvointialueilta painopisteen siirtämistä kuntoutukseen. Oikea-aikainen kuntoutus luo hyvinvointia ja vähentää kalliiden sote-palveluiden tarvetta. Kuntoutus vahvistaa ihmisten työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja terveyttä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle, Kuntoutusverkosto muistuttaa.

Vaikuttava kuntoutus alkaa ajoissa, on määrältään sopiva asiakkaan tarpeisiin ja perustuu asiakkaalle merkityksellisiin tavoitteisiin. Tällä hetkellä suomalainen palvelujärjestelmä ei takaa kaikille kuntoutujille mahdollisuutta päästä kuntoutukseen ajoissa tai saada riittävästi palveluita tarpeeseen nähden.

”Valitettavasti tällä hetkellä hyvinvointialueiden palvelujärjestelmä ei takaa sitä, että kuntoutuksen tarvitsija pääsee kuntoutukseen ajoissa, jos ollenkaan. Viivästyminen aiheuttaa turhia lisäkuluja, kun sairauspoissaolot lisääntyvät sekä perus- ja erikoissairaanhoito kuormittuvat. Ilman kuntoutusta ja kuntoutumisen tukea hyvät hoitotulokset valuvat hukkaan ja muiden palvelujen tarve kasvaa”, Tehyn kuntoutusalan asiantuntija ja hallituksemme jäsen Outi Töytäri muistuttaa.

Palvelujärjestelmässä painopisteen tulee siirtyä oireiden hoidosta työ- ja toimintakykyä tukevaan kuntoutukseen, jonka keskiössä on ihminen.

”Mitä aiemmin sosiaalisiin tai terveydellisiin ongelmiin voidaan puuttua, sitä paremmat ovat mahdollisuudet vaikuttaa toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Näin ehkäistään vakavampien ongelmien syntyä. Onnistuneet kuntoutustoimenpiteet ovat erinomaisen tehokas keino parantaa sosiaali- ja terveydenhuollolta vaadittua tuottavuutta”, Kuntoutusverkoston puheenjohtaja ja Eläkeliiton toiminnanjohtaja Anssi Kemppi sanoo.

Vaikuttava ja oikea-aikainen kuntoutus säästää rahaa

Vaikuttava kuntoutus vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja sosiaaliturvan tarvetta. Työkyvyn tai arjen itsenäisyyden menettäminen on paitsi merkittävä henkilökohtainen kriisi myös huomattava kustannus yhteiskunnalle.

”Ikääntyneen ympärivuorokautisen hoidon kustannukset ovat keskimäärin noin 55 000 euroa vuodessa. Tämä maksaa saman kuin tunnin mittainen yksilöfysioterapia kerran viikossa 20 hengelle. Kuntoutus maksaisi siis itsensä takaisin, jos tarjoamalla kuntoutusta 20 henkilölle ehkäistäisiin yhden heistä joutuminen ympärivuorokautiseen hoitoon”, Kuntoutusverkoston varapuheenjohtaja ja Kuntoutussäätiön johtaja Riikka Shemeikka kertoo.

Kuntoutusviikko 29.5.–2.6.2023 nostaa esille kuntoutuksen merkityksen

Kuntoutusverkosto pitää tärkeänä, että päättäjät, palveluohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä asiakkaat saavat tietoa kuntoutuksen hyödyistä ja erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista.

KUVE on SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima vaikuttajaverkosto, joka toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi. Verkostoon kuuluu yli 100 järjestöä ja muuta kuntoutuksen toimijaa.

Lisätietoja

  • puheenjohtaja Anssi Kemppi, Kuntoutusverkosto (KUVE), anssi.kemppi@elakeliitto.fi, puh. 040 7257 143
  • varapuheenjohtaja Riikka Shemeikka, Kuntoutusverkosto (KUVE), riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi, puh. 044 781 3102