Slide

Hyvät miehet Suomen Nivelyhdistyksessä 

Julkaistu 01.10.2023 Uutinen Uutiset

Nivelrikko on maailman yleisin tulehduksellinen nivelsairaus ja maailman yleisin invalidisoiva sairaus. Noin puolella miljoonalla suomalaisella on diagnosoitu nivelrikko. Nivelrikon on arvioitu aiheuttavan lähes miljardin euron vuosittaiset kustannukset maassamme – kaikesta inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan. 

Valtakunnallinen Suomen Nivelyhdistys edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoon sairastuneiden, mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa. Nivelterveyttä edistävä toimintamme nojaa vahvasti vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Suomen Nivelyhdistyksessä toimii erilaisissa vapaaehtoistehtävissä monia miehiä. Paikallisten alaosastojemme eli nivelpiirien vertaistukiryhmien ohjaajista osa on miehiä. Miehiä toimii myös muiden muassa kahvin keitosta vastaavina apuohjaajina, paikallisten liikuntaryhmien järjestelyistä vastaavina vapaaehtoisina ja virtuaalisten vertaistukiryhmien vertaisohjaajina. Muutamat miehistä toimivat nivelpiireissä vertaisohjaajina yhdessä puolisoidensa kanssa vastuualueita luontevasti jakaen. Lisäksi miehiä toimii luottamus- ja eritysasiantuntijatehtävissä. Esimerkiksi ortopedi Esko Kaartinen on maksutta luennoinut ympäri Suomea nivelrikon itsehoidosta. Myös hallituksen varapuheenjohtaja, potilasvahinkoasiamies, kokemusasiantuntija ja vertaisohjaaja Heikki Multaharju on monissa tilaisuuksissa ja yhteyksissä ollut todellinen nivelterveyden lähettiläs.  

Miehen Suomen Nivelyhdistyksen logopaidoissa ja keskellä nainen.
Helsingin nivelpiirin vapaaehtoiset Jorma Karhu ja Heikki Multaharju kiittivät vertaistukiryhmässä vieraillutta Lea Byysingiä asiantuntijaluennosta.

 

Kaikkien Suomen Nivelyhdistyksessä vaikuttavien miesten panos yhdistyksemme toiminnassa on arvokasta monesta syystä: he tuovat mukanaan hyödyllistä osaamista, luovat toiminnallaan yhteishenkeä ja lisäävät toimintamme laajuutta ja vaikuttavuutta. Vapaaehtoistoiminta on myös itsessään arvokasta ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua. 

Lue lisää Helsingin nivelpiirin vapaaehtoistoimijan Jorma Karhun ajatuksista: Vapaaehtoistyö tuntuu hyvältä.  


Miessakit ry toteuttaa 1.−31.10.2023 HYVÄT MIEHET -kampanjan. Tavoitteena on nostaa esille ja arvostaa miesten hyvyyttä ja hyviä tekoja. Osallistu HYVÄT MIEHET -kampanjaan kertomalla esimerkkejä miesten hyvistä teoista. Miessakit ry:n tehtävä on vahvistaa miesten hyvinvointia ja tukea siten myös sukupuolten välistä kumppanuutta. Yhdistys tuo esille hyvinvoivan mieheyden merkitystä miehille itselleen, heidän läheisilleen ja yhteiselle hyvälle.