Hallitus

Suomen Nivelyhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen hallitus, jonka puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, vähintään neljästä tai enintään kahdeksasta hallituksen jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi, ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan joka vuosi syyskokouksen yhteydessä.

Jos olet kiinnostunut hallitustyöstä Suomen Nivelyhdistyksessä, ota yhteys yhdistyksen puheenjohtaja Sisko Seppään, puh. 050 563 8685, sisko.seppa@nivel.fi.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot.

 

Kuvassa Suomen Nivelyhdistyksen hallitus 2021. Kuvassa vasemmalta alkaen: Esko Kaartinen (erityisasiantunija), Leena Aunola, Arto Pohjamo, Eila Lindström, Sisko Seppä pj, Heikki Multaharju, Tuula Pöntinen (varajäsen), Mirja Kaartinen (sihteeri) ja Anni Suni (varajäsen). Kuvasta puuttuvat Raija Malmivaara, Raija Rapo ja Tuija Raski .

Löydät meidät myös täältä

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry
Kaikki oikeudet pidätetään.

Yhdistyksen sisäiset sivut