Slide

Golf, kävely ja sauvakävely hyödyksi

Julkaistu 07.02.2023 Liikunta

Golfin pelaaminen voi tuoreen tutkimuksen valossa olla erityisen hyvää aerobista liikuntaa iäkkäille. Myös kävelyllä ja sauvakävelyllä oli hyödyllisiä vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveyteen.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvitettiin yksittäisen golfkierroksen, sauvakävely- ja kävelylenkin välittömiä fysiologisia vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveyden näkökulmasta.  Kaikki kolme liikuntamuotoa laskivat verenpainetta. Kävelyä ja sauvakävelyä intensiteetiltään kevyempi, mutta pitkäkestoisempi golfharjoittelu kulutti kuitenkin eniten energiaa ja vaikutti suotuisammin veren rasvaprofiiliin ja sokeriaineenvaihduntaan. Tulokset julkaistiin BMJ Open Sport & Exercise Medicine -tiedelehdessä.

Aerobisen liikunnan terveyshyödyt sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä tunnetaan hyvin. Siitä on hyötyä niin korkean verenpaineen ja tyypin 2 diabeteksen kuin kohonneen kolesterolin ja muiden rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden torjunnassa.

Aerobisen liikuntaharjoittelun välittömiä vasteita on kuitenkin tutkittu enimmäkseen nuorilla ihmisillä, ja tutkimuksissa on yleensä tarkasteltu keskiraskaiden tai kuormittavien, 30–60 minuutin mittaisten harjoitusten vaikutuksia tarkkaan kontrolloiduissa olosuhteissa. Aerobisen liikunnan välittömistä vaikutuksista iäkkäämpään väestöön sen sijaan tiedetään vähemmän.

Golf, sauvakävely ja kävely ovat ikääntyneiden keskuudessa suosittuja, kohtuukuormitteisia terveysliikuntamuotoja, joita voidaan harrastaa koko elinkaaren ajan. Nyt julkaistussa tutkimuksessa vertailtiin näiden kuormittavuudeltaan, kestoltaan ja energiankulutukseltaan erilaisten liikuntamuotojen vaikutuksia osallistujien sydän- ja verisuoniterveyteen.

Tutkimukseen osallistui 25 tervettä, vähintään 65-vuotiasta golfin harrastajaa. Tutkimuksessa osallistujat pelasivat täysimittaisen 18 väylän golfkierroksen ja kävelivät kuuden kilometrin matkan sekä sauvojen kanssa että ilman. Liikuntasuoritukset toteutettiin siten, että ne vastaisivat osallistujien normaalissa arjessaan harjoittamaa liikuntaa. Tutkijat vertailivat eri liikuntamuotojen vaikutuksia osallistujien verenpaineeseen, verensokeriin ja veren rasva-arvoihin.

Osallistujilta otettiin verinäytteitä ja heiltä mitattiin verensokeri sormenpäästä sekä verenpaine. Liikuntasuorituksen aikana he käyttivät urheilukelloa, joka mittasi harjoituksen aikana kuljetun matkan, askeleet, suorituksen keston, vauhdin ja energiankulutuksen. Lisäksi osallistujien syketietoja tarkasteltiin rintakehään kiinnitettävän sykevyön kautta.

Tulokset osoittivat, että kaikki tutkitut liikuntamuodot edistivät iäkkäämpien sydän- ja verisuoniterveyttä riippumatta niiden erilaisesta kestosta ja kuormittavuudesta. Ne kaikki laskivat osallistujien systolista verenpainetta, kävely ja sauvakävely myös diastolista verenpainetta.

Verrattuna sauvakävelyyn ja tavalliseen kävelyyn golfin peluu on intensiteetiltään matalatehoisempaa, mutta golfkierroksen pidemmän keston ja suuremman energiankulutuksen myötä kuormittavampaa, mikä näytti vaikuttavan myönteisesti veren rasvaprofiiliin ja sokeriaineenvaihduntaan.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Kuva: Unsplashsauvakävely