Slide

Datatieteistä apua nivelrikkopotilaille

Julkaistu 15.03.2022 Uutinen

Nivelrikko on maailman yleisin kroonisen kivun ja työkyvyttömyyden aiheuttaja. Nivelrikkoon ei ole toistaiseksi tarjolla parantavaa hoitoa, mutta erilaiset terapeuttiset harjoittelumuodot ovat osoittautuneet hyödyllisiksi kivun lievittämisessä sekä toimintakyvyn parantamisessa. Tuore tutkimus hyödyntää datatieteitä ja matemaattisia malleja potilaalle soveltuvimman kuntoutusmenetelmän löytämisessä.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan ja liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteistyönä kehitetty uusi menetelmä tukee terveydenhuollon ammattilaisia oikeanlaisen harjoittelumuodon valinnassa nivelrikkopotilaiden kuntoutuksessa.

–Tutkimus auttaa meitä etenemään kohti yksilöidympiä hoito- ja terapiasuosituksia. Menetelmä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia löytämään kullekin potilaalle sopivimman, potilaan tarpeita parhaiten vastaavan kuntoutustavan, kertoo tutkimuksesta vastannut Jyväskylän yliopiston professori Kaisa Miettinen.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

Kuva: Jouni Kallio