Slide

Arkiliikunnasta nauttiminen

Julkaistu 05.09.2022 Liikunta

Lue UKK-instituutin sivuilla tuoreesta tutkimuksesta!

”Työssäkäyvien fyysistä aktiivisuutta vapaa-aikana ja arkiliikkumisen herättämiä tunteita tutkittiin Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa STYLE-tutkimuksessa. Tutkimuksessa havaittiin, että toisin kuin laboratoriokokeissa, arkiliikkumisen yhteydessä myös verrattain vähän liikkuvat aikuiset kokevat liikkumisen herättämiä positiivisia tunteita.”