Uutiset

2017, 13.09.2017 | niveladmin

Uusi kuvantamismolekyyli löytää tulehduksen

Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että molekyyli VAP-1 on lupaava kohde tulehduksen molekyylikuvantamiselle sekä tulehdusta vähentävälle lääkehoidolle.

Tulehduspesäkkeiden löytäminen on edelleen suuri haaste kliinisessä lääketieteessä, sillä ihanteellista merkkiainetta tulehduksen diagnosoimiseksi ei toistaiseksi ole.

Elimistön valkosoluliikenne on välttämätöntä solujen tehokkaalle toiminnalle immuunipuolustuksessa, ja tulehdusten tyypillinen piirre onkin puolustusmekanismimme solujen kertyminen vauriopaikalle.

Helena Virtanen tutki väitöskirjassaan VAP-1-molekyylin ilmentymistä sekä radioleimatun Siglec-9-peptidin käyttökelpoisuutta tulehduksen havaitsemiseksi positroniemissiotomografiatekniikalla (PET) valtimokovettumataudin, niveltulehduksen sekä bakteeriperäisen luutulehduksen tautimalleissa. Väitöskirjassa arvioitiin myös radioleimatun Siglec-9-peptidin säderasitus ihmisille.

– Veren valkosolut pääsevät verestä kudoksiin sitoutumalla ensin verisuonen pintasoluihin ja sen jälkeen ryömimällä monimutkaisen tapahtumasarjan seurauksena itse kudokseen. VAP-1 on eräs tulehduksen aikana verisuonten pinnalle ilmestyvä molekyyli, joka välittää valkosolujen kulkeutumista verestä tulehduspaikalle, Turun yliopistossa väittelevä Helena Virtanen kertoo.

VAP-1-molekyyliin sitoutuvaa pientä proteiinia (Siglec-9-peptidiä) pystytään valmistamaan synteettisesti ja leimaamaan radioisotoopilla, mikä mahdollistaa sen käytön merkkiaineena tulehdusperäisten sairauksien havaitsemiseen PET-kuvantamistekniikalla.

– Tutkimukseni mukaan VAP-1 on lupaava kohde tulehduksen molekyylikuvantamiselle sekä tulehdusta vähentävälle lääkehoidolle, Virtanen summaa.

FM Helena Virtanen esittää väitöskirjansa Vascular adhesion protein-1 as in vivo target for imaging of leukocyte transendothelial migration in inflammation julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 22.9.2017 kello 12.

Turun yliopisto 

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.