Uutiset

2017, 06.02.2017 | niveladmin

eSairaala – Terveydenhuollon toimijoiden palvelutaso näkyväksi

1.2.2017 julkaistu eSairaala.fi -palvelu nostaa uudella tavalla esiin yksilön näkemyksen terveydenhuollon palveluista sote-toimintojen kehittämisen tueksi ja valinnanvapauden edistämiseksi. Kaikille avoin verkkosivusto sisältää asiakkaiden ja ammattilaisten näkemyksiä julkisten toimijoiden tuottamasta palvelutasosta. eSairaalassa otetaan kantaa muun muassa palvelujen laatuun, jonotusaikoihin ja asiakaspalvelutasoon. Palvelusta löytyy myös avoin palautemahdollisuus, jonka kautta asiakas voi tuoda yksityiskohtaisesti esiin omat näkemyksensä saamastaan palvelusta. Lisäksi palvelusta löytyy tietoa sairaanhoitajien työtyytyväisyydestä. Kyseiseen palautteeseen kehitetty malli on uusi, eikä vastaavaa löydy muualta Pohjoismaista.

Sairaanhoitajaliitto on lähtenyt mukaan eSairaala-projektiin muun muassa kannustaakseen alan toimijoita läpinäkyvyyden kehittämisessä. Parantuneella läpinäkyvyydellä voidaan entistä paremmin nostaa esiin ammattilaisten kehittämisehdotukset toiminnan kehittämisen tueksi. Palvelu nostaa kaksisuuntaisen palautteen avulla esiin ammattilaisen ja asiakkaan mahdollisen näkemyseron toiminnan laadusta. eSairaalan asiakas- ja työntekijäarvioita on terästetty julkisesti saatavilla olevalla faktatiedolla muun muassa resursseista, taloudesta ja jonoista.

– Onnistunut sote-uudistus edellyttää legitiimiä tilannekuvaa. Uskottava tilannekuva tarkoittaa sitä, että meillä on reaaliaikaista tietoa mm. asiakastyytyväisyydestä, laadusta ja ammattilaisten näkemyksistä toiminnan kehittämisen tueksi, valottaa palvelun kehityksestä vastaava Flowmedik Oy:n kehitysjohtaja Michael Rossing.

Tilannetaju on lähtökohtaisesti organisaation johdolla; todellinen kehittämispulssi tuntuu kuitenkin ajoittain parhaiten kentällä ja siitä on viestittävä läpinäkyvästi ja tuloksekkaasti.

– Hoitotyöntekijät tunnistavat kehittämistarpeita, mutta eivät aina saa viestiään eteenpäin päätöksentekijöille. eSairaala tarjoaa ammattilaisille väylän oman näkemyksensä esiintuomiseen, mutta ennen kaikkea organisaatioille työkalun oman kehittämistyön tueksi. Sairaanhoitajat haluavat tehdä tärkeäksi ja merkittäväksi kokemansa työn hyvin. Uusimmat sairaanhoitajien työolobarometrin tulokset osoittavat, että sairaanhoitajat pitävät työyksikön korkeatasoista laatua työtyytyväisyytensä kannalta merkittävimpänä tekijänä. Korkea hoidon laatu edellyttää yksilön osallistamista, korostaa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Reaaliaikainen tieto ja tuttu teknologinen ratkaisu toimivat myös hoitotyön johdon kehittämistyökaluna. 

–  eSairaala -malli, joka osittain muistuttaa mm. hotellialalla jo käytössä olevia valintakoneita on käyttäjille tuttu, mikä osalta helpottaa asiakkaan ja ammattilaisen osallistamista. Asiakkaan ja ammattilaisen esiin tuominen kehittämisen keskipisteeseen on meidän strategian mukaista, sanoo Kuopion yliopistollisen keskussairaalan hallintoylihoitaja Merja Miettinen.

Valinnanvapaus- ja monikanavarahoitusmallia selvittävän työryhmän puheenjohtaja professori Mats Brommels, joka Hahtelan tavoin kuuluu Flowmedikin neuvonantajakaartiin, korostaa myös yksilön näkemyksen merkitystä. Brommelsin mielestä potilaan subjektiivinen kokemus on tärkeä selvittää ja ottaa huomioon.

– Se vaikuttaa paljon tuleviin valintoihin. Myös muiden ihmisten kokemuksista ollaan kiinnostuneita ja usein ne voivat valintaa tehtäessä olla tärkeämpiä kuin viralliset laatumittarit. Viisas tuottaja ottaa siis tämän palautteen huomioon, sanoo Brommels.

Tulevaisuuden haasteet ja mm. kaavailtu laajennettu valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että toimijoiden on kalibroitava toimintafilosofiat uudella tavalla. Kaikki eivät voi menestyä ja menestyminen edellyttää asiakkaan tarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista.

Menestyäkseen tulevassa kilpailussa julkisen sektorin täytyy muuttaa toimintatapojaan avoimempaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan. Tämä tarkoittaa parempaa tietoa asiakkaan palvelukokemuksesta ja erityisesti ajantasaisia hoitoonpääsytietoja, kertoo Päijät-Hämeen muutosjohtaja Jouko Isolauri

Tekes on mukana rahoittamassa eSairaala-palvelua ja se onkin hyvin linjassa organisaation strategian kanssa valottaa asiakkuuspäällikkö Petteri Halme.

Palvelu tukee mm. sotesta selviytymistä. Tiedolla johtaminen on asia johon kannattaa entistä enemmän panostaa ja eSairaala on oiva esimerkki palvelusta, joka tuottaa selkeää tietoa toiminnan johtamisen tueksi, sanoo Petteri Halme.

eSairaalan sisältöä kehitetään aktiivisesti ja yhtenä kehitysyhteistyökumppanina toimivan Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Göran Honga kannustaa kaikkia toimijoita mukaan läpinäkyvyyden kehittämisen yhteistalkoisiin.

-Lisääntynyt läpinäkyvyys saattaa alkuun tuntua raskaalta, mutta pitkällä tähtäimellä siinä voittavat kaikki, sekä asiakkaat että ammattilaiset, korostaa Honga.

eSairaalaan on näkemysten ja laatutiedon lisäksi tarkoitus liittää mm. sähköiset ajanvarauspalvelut. Läpinäkyvyyden toivotaan luovan myönteistä kehittämispainetta asian edistämiseksi.

-Verorahoilla on mm. kehitetty toimivia sähköisiä ajanvarauspalveluja. Nyt on kyse siitä, että ne on yksinkertaisesti otettava käyttöön, jotta voidaan varmistaa soteen liittyvien resurssisäästöjen edellyttämä tasalaatuisuus ja läpinäkyvyys. Veronmaksajalla pitää olla entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan hoitoonsa ja sähköinen saatavuus on osa tätä kokonaisuutta ja eSairaala mainio alusta palvelulle, sanoo julkisomisteisen Medi-IT:n toimitusjohtaja Timo Koivu.

eSairaala-palvelun kehittämisen tukena on toiminut laaja sote-alan osaajajoukko ja neuvonantajaryhmään kuuluu keskeisiä sote-vaikuttajia. Kaikkia yhdistää vilpitön tahto edistää läpinäkyvyyttä ja näin parantaa muun muassa alan raportointia ja resurssien hallintaa. Virallisina kehitysyhteistyökumppaneina toimivat mm. Suomen sairaanhoitajaliitto, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Ihan kaikkia terveydenhuollon toimijoita ei alkuvaiheessa löydy listauksesta, mutta kaikki ovat tervetulleita palveluun.

Lue lisää Sairaanhoitajat-sivustolta

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.