2014

29.12.2014 | niveltieto
Kela: Taksimatkan omavastuu 16 vai 32 euroa? Korotettu omavastuu ei kerrytä matkojen vuotuista omavastuuosuutta

1.1.2015 alkaen muusta kuin alueellisesta tilausnumerosta tilatusta taksimatkasta asiakas maksaa korotetun 32 euron omavastuun. Tätä 32 euron omavastuuta ei lasketa mukaan asiakkaan vuotuiseen omavastuuosuuteen, ns. matkakattoon.

Lue lisää ...
29.12.2014 | niveltieto
Kela tiedottaa 29.12.2014: Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kuntoutujamäärä vähenee

Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen käytettävissä oleva rahamäärä supistuu vuodesta 2015. STM:n valmistelema säästö tarkoittaa muutoksia sekä kuntoutujamääriin että kuntoutuspalveluihin.

Lue lisää ...
18.12.2014 | niveltieto
Suomen Nivelyhdistyksen joulutervehdys
Jouluterverhdys yhteistyökumppaneillemme, jäsenillemme ja sivustomme lukijoille
Lue lisää ...
18.12.2014 | niveltieto
Hoitotakuu tasasi lonkan ja polven tekonivelleikkausten jonoja

Vuonna 2005 voimaan tullut hoitotakuu on lyhentänyt lonkan ja polven tekonivelleikkausten jonoja ja poistanut jonotusajoissa olleen epätasa-arvon. Ennen hoitotakuuta vähävaraiset potilaat jonottivat varakkaita pitempään.

Lue lisää ...
18.12.2014 | niveltieto
Mustikka voi ehkäistä runsasrasvaisen ruokavalion haittoja

Mustikan syöminen vähensi runsasrasvaisen ruokavalion haittoja juuri julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa mustikan hyödylliset vaikutukset samanaikaisesti sekä verenpaineeseen että ravitsemusperäisiin tulehdusvasteisiin.

Lue lisää ...
16.12.2014 | niveltieto
Työterveysyhteistyöstä tukea liikuntaelinongelmaisen työkykyyn
Työterveyslaitoksen ja Kelan yhteisessä tutkimushankkeessa Työterveysyhteistyö liikuntaelinvaivoihin liittyvän työkyvyttömyyden ehkäisyssä kehitetään keinoja, joilla työterveyshuolto ja työpaikka voivat tukea liikuntaelinongelmaisen työntekijän kuntoutumista ja työssä jatkamista.
Lue lisää ...
09.12.2014 | niveltieto
Pitkät leikkaukset lisäävät potilaan veritulppavaaraa

Leikkauksen pituus voi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan vaikuttaa potilaan riskiin saada laskimoveritulppa leikkauksen jälkeen. Riski suurenee tasaisesti mitä pitempi leikkaus on, tulokset osoittavat.

Lue lisää ...
02.12.2014 | niveltieto
Tulehduskipulääkkeet ovat riski lääkityksellä oleville eteisvärinäpotilaille

Eteisvärinä-rytmihäiriötä potevat ovat tavallista suuremmassa vaarassa sairastua aivohalvauksiin ja sen vuoksi heitä lääkitään veren hyytymistä vähentävillä lääkkeillä. Tuoreen tanskalaistutkimuksen perusteella tämä tekee heidät kuitenkin alttiiksi vakaville verenvuodoille, jos he syövät myös NSAID-tulehduskipulääkkeitä.

Lue lisää ...
01.12.2014 | niveltieto
www.nivel.fi
Sivumme löytyvät 1.12.2014 lähtien uudesta osoitteesta www.nivel.fi
Lue lisää ...
30.11.2014 | niveltieto
Uusi Nivelrikkopeli herättelee huolehtimaan nivelistä
Nivelet alkavat kiinnostaa yleensä vasta sitten, kun ne ovat kipeät. Jokainen voisi tehdä kuitenkin paljon niveltensä hyväksi jo ennen sitä. Tähän kannustaa uusi Nivelrikkopeli!
Lue lisää ...
30.11.2014 | niveltieto
Tuloihin liittyvät terveyserot ovat yhä totta

Pienituloisten ja hyvätuloisten suomalaisten elinajanodotteessa on selvä ero, ja se on kasvanut aikavälillä 1988–2007.

Lue lisää ...
26.11.2014 | niveltieto
Väitöskirja LL Aleksi Reito: Lonkan kokometallinen pinnoitetekonivel – keskipitkän aikavälin tulokset sekä haitallisen metallireaktion esiintyvyys ja riskitekijät
Perinteisten metalli-muoviliukuparia käyttävien lonkkatekonivelten huonot tulokset nuorilla ja aktiivisilla potilailla johtivat eri tekonivelkonseptien aktiiviseen kehitystyöhön 1990-luvun loppupuolella. Erityisesti kokometallisten pinnoitekonivelten käyttö lisääntyi nopeasti 2000-luvun alussa maailmanlaajuisesti. Vuonna 2008 ilmaantuivat kuitenkin ensimmäiset tutkimustulokset, joiden mukaan kokometallisen lonkkatekonivelen saaneilla potilailla oli havaittu lonkan ympäryskudosten tulehdusreaktioita, eli nk. metallireaktioita.
Lue lisää ...
24.11.2014 | niveltieto
Kuntoutus usein leikkausta parempi hoitomuoto olkapään jännevaivoissa

Uuden Käypä hoito -suosituksen mukaan olkapään jännevaivojen ensisijainen hoitomuoto on kuntoutus. Leikkaushoitoon ryhtymisessä tulisi olla nykyistä kriittisempi. Nykytiedon mukaan olkapään jännevaivojen taustalla on yleensä olkapään heikko lihashallinta, huono ryhti tai muut toiminnalliset seikat. Jänteen repeämien esiintyvyys kasvaa iän myötä. 

Lue lisää ...
20.11.2014 | niveltieto
Parasetamoli tehoton alaselkäkipujen hoidossa
Tuoreen australialaistutkimuksen mukaan parasetamoli-särkylääke ei nopeuta alaselkäkipuja potevien toipumista. Havainto on mielenkiintoinen, sillä parasetamolia käytetään alaselän kipujen hoitoon, mutta käytäntöä tukeva tutkimusnäyttö on vaatimaton.
Lue lisää ...
11.11.2014 | niveltieto
Tulehduslääkitykset saattavat lievittää myös masennusta

Tulehduskipulääkkeitä ja muita tulehdustiloja vähentäviä lääkkeitä käyttävät saattavat saada helpotusta myös masennusoireisiinsa, tuore tutkimus vihjaa. Masennukseen usein liittyy tulehdustila, joten yhteys on mahdollinen.

Lue lisää ...
11.11.2014 | niveltieto
Selkäkivut yleistyvät mitä enemmän töissä joutuu nostamaan

Raskaita kantamuksia työssään usein nostavat ovat selvästi muita suuremmassa vaarassa loukata selkänsä ja kärsiä alaselkäkivuista. Tuoreen hollantilaistutkimuksen perusteella riski kasvaa mitä useammin ja painavampia kuormia työntekijä nostaa.

Lue lisää ...
04.11.2014 | niveltieto
Fysiikan pettäminen vie viljelijän varhaiselle eläkkeelle

Maatalousyrittäjillä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisempiä työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien syitä kuin muilla työeläkevakuutetuilla. Vaikka mielenterveyden häiriöt ovat toiseksi yleisin työkyvyttömyyden syy, ne ovat selvästi harvinaisempia kuin muilla toimialoilla.

Lue lisää ...
04.11.2014 | niveltieto
UEF väitös 7.11.: Moni iäkäs kärsii kroonisesta kivusta ja toivoo perusteellisempaa kivun hoitoa
Noin puolet kotona asuvista yli 75-vuotiaista iäkkäistä raportoi kroonista tuki- ja liikuntaelinkipua. Heistä kolme neljäsosaa kärsi kivuista vähintään kolmena peräkkäisenä vuotena. Kahdella kolmasosalla kipu oli voimakkuudeltaan keskinkertaista tai voimakasta. Lähes puolet kroonista kipua kokevista iäkkäistä toivoisi lääkärin kiinnittävän enemmän huomiota kivun hoitoon. Tulokset käyvät ilmi proviisori Niina Karttusen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta.
Lue lisää ...
23.10.2014 | niveltieto
Lumeleikkaukset pelottavat osaa ortopedeista
Suomalaisen Fidelity-ryhmän viime vuonna julkaisema tutkimus polven rappeumaperäisen nilvelkierukkarepeämän leikkaushoidon olemattomista eduista verrattuna lumeleikkaukseen on jo vähentänyt polven tähystysleikkauksia Suomessa.
Lue lisää ...
22.10.2014 | niveltieto
Uiminen saattaa ehkäistä iäkkäiden kaatuilua

Kaatumiset ja luunmurtumat ovat yksi yleisimmistä vanhusten terveysriskeistä, mutta niiden todennäköisyyttä voi pienentää huolehtimalla fyysisestä kunnosta ja tasapainosta. Tuoreen australialaistutkimuksen perusteella muun muassa uinti on tähän hyvä keino.

Lue lisää ...
10.10.2014 | niveltieto
Niveltieto-palkinto nivelrikon syitä geenitasolla jäljittävälle väitöstutkimukselle

Suomen nivelrikkotutkijoiden yhdistys (Finnish OsteoArthritis Research Society/FOARS) on myöntänyt 1000 euron arvoisen Niveltieto-palkinnon FT Hannu Karjalaiselle tunnustuksena ansiokkaasta nivelrikkoa käsittelevästä väitöskirjatyöstä.

Lue lisää ...
10.10.2014 | niveltieto
Akupunktio ei auta krooniseen polvikipuun
Akupunktiota käytetään joskus pitkäaikaisten polvikipujen hoitoon, mutta tuoreen australialaistutkimuksen mukaan hoidot eivät todennäköisesti tepsi. Osa potilaista tosin voi saada lumevaikutukseen perustuvia hyötyjä, mutta ne eivät jää pysyviksi, tulokset osoittavat.
Lue lisää ...
01.10.2014 | niveltieto
Liikkumattomuuden hinta Suomessa 1-2 miljardia euroa

Liikkumattomuus maksaa Yhdysvalloissa 117 miljardia dollaria, eli 11 prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Vastaavasti Suomessa liikunnan puutteesta ja istumisesta koituva hintalappu on 1-2 miljardia euroa vuodessa. Nämä luvut tulivat julki II Kansallisessa liikuntafoorumissa Yleisradion Studiotalolla sunnuntaina.

Lue lisää ...
25.09.2014 | niveltieto
Lonkkamurtumariskiä voi arvioida yhden jalan seisonta- ja kyykkytesteillä

Ikääntyvien naisten lonkkamurtumariskiä voi ennakoida yksinkertaisilla toimintakykytesteillä, osoittavat kuopiolaisen OSTPRE-tutkimushankkeen tuoreet tulokset. Lonkkamurtuman ja kuoleman riski oli 15 vuoden seuranta-aikana suurempi niillä, jotka eivät kyenneet seisomaan yhdellä jalalla kymmentä sekuntia tai kyykistymään riittävän alas ja koskettamaan kädellä lattiaa.

Lue lisää ...
18.09.2014 | ArjaH
Viron sairaalat houkuttelevat potilaita Suomesta
Tervetuloa Viroon – odotamme sinua! julistaa Medicine Estonian esite.
Lue lisää ...
15.09.2014 | ArjaH
Tuki- ja liikuntaelinten kivuista kärsivillä usein liikakiloja
Laaja-alaisista tuki- ja liikuntaelinten kivuista kärsivät ovat korealaistutkimuksen mukaan usein myös ylipainoisia. Liikakilot saattavatkin olla yksi kipuja pahentava tai niille altistava tekijä, tulokset osoittavat.
Lue lisää ...
12.09.2014 | ArjaH
Metalliliukupintaiset tekonivelet varoittava esimerkki ‒ lonkan tekonivelleikkausten tuloksia seurattava aktiivisesti
LL Inari Kostensalo suosittelee väitöskirjatyössään, että uusia tekoniveltyyppejä seurataan tulevaisuudessa entistä aktiivisemmin. Tekonivelrekisterit ovat tässä avainasemassa.
Lue lisää ...
04.09.2014 | ArjaH
Lämmin sää lisää kihtioireita

Kihtiä potevat oirehtivat etenkin kuumien ja kuivien päivien jälkeen, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Myös korkea ilmankosteus voi saada kihdin oireilemaan.

Lue lisää ...
29.08.2014 | ArjaH
Niveltieto 3/2014 nyt lehtipisteissä
Niveltieto-lehti 3/2014 on ilmestynyt.
Lue lisää ...
18.08.2014 | ArjaH
Lihavuus lisää nivelrikon vaaraa

Lihavuus ja liikakilot voivat yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan altistaa nivelrikolle. Riski havaitaan etenkin naisilla, jotka sairastuvat nivelrikkoon alle 55-vuotiaina.

Lue lisää ...
12.08.2014 | ArjaH
Iäkäs menehtyy leikkaukseen entistä harvemmin

Ortopediset leikkaukset saattavat olla iäkkäille potilaille turvallisempia kuin tähän asti on luultu, tuore tutkimus vihjaa. Ikäihmisten tekonivelleikkauksiin liittyvä kuolleisuus näyttää itse asiassa pienentyneen.

Lue lisää ...
22.07.2014 | ArjaH
Tietokoneavusteiset ortopediset leikkaukset eivät ole lyöneet läpi

Samaan aikaan kun tietokoneavusteisiä laitteita käytetään muuten yhä enemmän, pysyvät ortopediset tietokoneavusteiset ja robottileikkaukset oletettavasti kehittyneiden maiden huipputason sairaaloiden käytössä, analysoi tutkimus-ja konsulttiyritys GlobalData.

Lue lisää ...
09.07.2014 | ArjaH
Ohjattu jumppa ylläpitää vanhusten liikuntakykyä

Säännöllinen jumppa auttaa vanhuksia säilyttämään liikuntakykynsä ja elämään itsenäistä elämää pitempään, tuore tutkimus osoittaa.

Lue lisää ...
23.06.2014 | ArjaH
Miehet kipuilevat suurten, naiset pienten leikkausten jälkeen

Sukupuoli saattaa vaikuttaa siihen miten paljon ja minkälaisten leikkausten jälkeen leikkauspotilaat kipuilevat, tuore saksalaistutkimus vihjaa.

Lue lisää ...
16.06.2014 | ArjaH
Juvan nivelpiiri
Uusi nivelpiiri aloittanut toimintansa.
Lue lisää ...
09.06.2014 | ArjaH
Liikunta vähentää lihavuuden haittoja vaikka paino ei putoaisi

Lihavuuteen liittyviä terveysriskejä voi mahdollisesti pienentää harrastamalla liikuntaa, vaikka liikkuminen ei edes laihduttaisi. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan vähäinenkin liikunnan lisääminen voisi auttaa ylipainoisia välttymään diabetekselta ja sydäntaudeilta.

Lue lisää ...
06.06.2014 | ArjaH
Fysioterapia ei auta lonkan nivelrikkoon

Lonkan nivelrikkoa potevat saavat usein fysioterapiaa vaivaansa, mutta tuoreen australialaistutkimuksen perusteella fysioterapiasta ei todennäköisesti ole heille hyötyä. Se saattaa jopa lisätä oireita, Jama-lehdessä julkaistut tulokset osoittavat.

Lue lisää ...
06.06.2014 | ArjaH
Tutkimus selvitti suomalaisten terveysuhat

Ylipaino, liian vähäinen liikunta ja liiallinen alkoholin käyttö ovat suomalaisten mielestä suurimmat uhat terveydelle, kertoo Apteekkariliiton, Lääkäriliiton ja Lääketietokeskuksen teettämä tuore kysely.

Lue lisää ...
01.06.2014 | ArjaH
Niveltieto 2/2014 ilmestynyt

Aiheina mm. Lonkkakivun syyt, biologiset lääkkeet nivelreuman hoidosssa, isovarpaan tekonivel ja tekonivelkirurgian laatu.

Lue lisää ...
28.05.2014 | ArjaH
UEF väitös 7.6.: Elimistön omaa kivunlievitystä tehostavia lääkeaineita voi löytyä laskennallisin menetelmin

Elimistön endokannabinoidijärjestelmään vaikuttavilla lääkkeillä voitaisiin hoitaa monia sairauksia kuten lääkekannabiksella, mutta turvallisemmin. Proviisori Heikki Käsnänen tarkasteli Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan järjestelmän mahdollisia vaikutuskohteita ja niihin vaikuttavia lääkemolekyylejä laskennallisin menetelmin ja tietokonemallinnuksen avulla.

Lue lisää ...
28.05.2014 | ArjaH
UEF väitös 6.6.: Muistisairaiden lonkkamurtumapotilaiden kivun hoito ei ole aina riittävää

Terveystieteiden maisteri Maija Rantala selvitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan muistisairaiden lonkkamurtumapotilaiden akuutin kivun hoitoa. Kirurgisten osastojen hoitohenkilökunnasta yli puolet piti kivun hoitoa riittävänä.

Lue lisää ...
28.05.2014 | ArjaH
Paljon leikkaava kirurgi paras tekonivelleikkauksissa
Lonkan kokotekonivelleikkaukset sujuvat paremmin, kun operaation suorittaa kokenut kirurgi, joka tekee kyseisiä leikkauksia säännöllisesti. Tuoreen kanadalaistutkimuksen perusteella raja menee noin kolmessakymmenessä leikkauksessa per vuosi.
Lue lisää ...
23.05.2014 | ArjaH
Laihduttaminen kannattaa vaikka kilot kertyisivät takaisin

Läpi aikuisiän jatkuva ylipaino altistaa diabetekselle, sydänsairauksille ja monille muille sairauksille. Laihduttaminen kuitenkin pienentää näitä terveysriskejä, vaikka laihtuminen jäisi väliaikaiseksi.

Lue lisää ...
22.05.2014 | niveltieto
Uusi nivelpiiri Enoon
Enon nivelpiiri aloitti toimintansa 15.05.2014. Enon alueeseen kuuluvat muun muassa Eno, Uimaharju, Sarvinki, Ahveninen, Ilomantsi ja Tuupovaara.
Lue lisää ...
20.05.2014 | ArjaH
Raskas fyysinen työ altistaa liikkumisongelmille

Raskasta fyysistä työtä tekeville kehittyy eläkeikään mennessä erilaisia liikkumista vaikeuttavia vaivoja ja ongelmia selvästi todennäköisemmin kuin kevyttä työtä tekeville, tuore suomalaistutkimus vahvistaa. Vapaa-ajan liikunta sen sijaan ehkäisee liikkumisvaikeuksien kehittymistä.

Lue lisää ...
20.05.2014 | ArjaH
Helsingin yliopisto/väitös: Leikkaushoito voi nopeuttaa solisluun murtuman paranemista

Solisluun keskiosan murtuma paranee nopeammin ja luutuu paremmin leikkaushoidolla kuin konservatiivisella hoidolla, osoittaa Helsingin yliopistossa 23.5. tarkastettava väitöstutkimus.

Lue lisää ...
20.05.2014 | ArjaH
D-vitamiini ei vähennä vanhusten kaatumisia

D-vitamiinilisiä syövät vanhukset eivät välty kaatumisilta yhtään todennäköisemmin kuin muutkaan, vaikka D-vitamiinia on suositeltu kaatuilun ehkäisyyn jo pitkään. Tutkijat uskovat, että D-vitamiinilisistä saattaa olla apua vain sen puutoksesta kärsiville.

Lue lisää ...
05.05.2014 | niveltieto
Nivelyhdistyksen verkkokauppa on avattu!
Suomen Nivelyhdistyksen verkkokauppa Nivelpuoti on otettu käyttöön.
Lue lisää ...
05.05.2014 | SNY
Vuoden tiedeteko -palkinto Raine Sihvoselle polven tähystysleikkauksia koskevasta tutkimuksesta

Ortopedian erikoislääkäri Raine Sihvonen on saanut Tampereen yliopiston Vuoden tiedeteko -palkinnon polven tähystysleikkauksia koskevasta tutkimuksestaan.

Lue lisää ...
05.05.2014 | SNY
Vähäinen alkoholinkäyttö yhteydessä pienempään nivelreumariskiin

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan maltillisesti alkoholia käyttävät naiset saattavat säästyä nivelreumalta muita todennäköisemmin. Yhteys havaitaan naisilla, jotka juovat korkeintaan lasillisen päivässä.

Lue lisää ...
05.05.2014 | SNY
Tekonivelleikkaukset pistettiin sairaaloittain paremmuusjärjestykseen

Tekonivelleikkausten määrä ei aina korreloi laatuun tai hintaan. Esimerkiksi Turun yliopistollinen sairaala pärjäsi Finnish Consulting Groupin tekemässä vertailussa surkeasti.

Lue lisää ...
28.04.2014 | SNY
Jäykän käden oireyhtymä yleinen nuoruustyypin diabeetikoilla

Nuoruustyypin diabetesta sairastaville voi vuosien varrella kehittyä käsien ja sormien toimintaa pahasti haittaavia liikerajoituksia. Tämä jäykän käden oireyhtymäksi kutsuttu vaiva kehittyy etenkin yli 30 vuotta diabetesta sairastaneille sekä potilaille, joiden veren glukoosipitoisuus on korkea, tuore tutkimus osoittaa.

Lue lisää ...
14.04.2014 | niveltieto
Nivelrikon hoito -yleisöluento netissä

Fysiatrian dosentti, erikoislääkäri Jari Arokosken luento nivelrikon hoidosta sekä keinoista nivelrikon pahenemisen ehkäisyyn on katsottavissa netissä osoitteessa www.nivel.fi/luento.

Lue lisää ...
06.04.2014 | niveltieto
Liikuntaa kannattaa lisätä vaikka sydänriskit olisivat jo koholla

Liikunta on tunnettu sydänsairauksien ehkäisijä, mutta liikkua kannattaa, vaikka riskitekijöitä olisi jo ehtinyt kertyä tai olisi jo sairastunut sydän- ja verisuonitautiin. 

Lue lisää ...
06.04.2014 | niveltieto
D3-vitamiinilisät saattavat olla D2-lisiä parempia

D-vitamiinin puutos on yhdistetty moniin sairauksiin ja oireisiin, mutta tutkimusnäyttö D-vitamiinilisien terveysvaikutuksista on yhä ristiriitaista.

Lue lisää ...
01.04.2014 | SNY
Sigrid Juseliuksen säätiöltä avustus nivelrikkotutkimukseen

Sigrid Juseliuksen säätiö on myöntänyt lähes 800 000 euroa apurahoja Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmille. Yksi apurahan saaneista on akatemiatutkija Rami Korhonen, jonka ryhmä tutkii nivelrikkoa.

Lue lisää ...
31.03.2014 | niveltieto
Nivelpiiri Lahteen

Lahden nivelpiiri on ollut jonkin aikaa tauolla. Paljon kysytty ja toivottu nivelpiiri aloittaa toimintansa uudelleen huhtikuussa.

Lue lisää ...
31.03.2014 | niveltieto
La 05.04.2014 Sääntömääräinen kevätkokous Lahdessa

Suomen Nivelyhdistys kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen kevätkokoukseen Lahteen.

Lue lisää ...
30.03.2014 | SNY
Liikakilot altistavat iskiakselle
Lihavat ja ylipainoiset voivat olla muita herkempiä sairastumaan kivuliaaseen iskiakseen sekä välilevypullistumaan, suomalaistutkimus osoittaa.
Lue lisää ...
25.03.2014 | niveltieto
Sosiaaliturva pähkinänkuoressa 2014
Sosiaaliturva pähkinänkuoressa 2014 on suomalaisen sosiaaliturvan kattava yleisesittely.
Lue lisää ...
21.03.2014 | SNY
Liikunnalliset konsolipelit auttavat lapsia laihduttamaan
Kehon liikkeillä ohjattavat liikunnalliset konsolipelit voivat tehostaa ylipainoisten lasten laihtumista. Pelejä pelaavat lapset alkavat tulosten perusteella liikkua enemmän, mikä näkyy myös painon putoamisena, tuore tutkimus osoittaa.
Lue lisää ...
21.03.2014 | SNY
Väitös: Eturistisiderepeämän leikkaushoito
Polven eturistisiderepeämä on yksi yleisimmistä urheiluvammoista. Tuore väitös selvitti leikkaushoidon tuloksia ja vertaili eri leikkaustyyppien vaikutuksia.
Lue lisää ...
12.03.2014 | SNY
Nivelyhdistyksessä 10 000 jäsentä!
Suomen Nivelyhdistys on saanut 10 000. jäsenensä tänään. Jäsenmäärä on kasvanut tähän mennessä joka ikisenä yhdistyksen toimintavuotena, ja kasvu tuntuu jatkuvan.
Lue lisää ...
04.03.2014 | SNY
Viime vuonna korvattiin 2 387 potilasvahinkoa
Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime vuonna lakisääteisen potilasvakuutuksen perusteella yhteensä 7 788 vahinkoilmoitusta.  Määrä on sama kuin edellisvuonna.
Lue lisää ...
28.02.2014 | SNY
Niveltieto 1/2014 ilmestynyt
Vuoden 2014 ensimmäinen Niveltieto on ilmestynyt.
Lue lisää ...
26.02.2014 | SNY
Kotijumppa tehostaa lonkkamurtumapotilaan kuntoutumista
Lonkkamurtuman saaneista vanhuksista monet vammautuvat pysyvästi eivätkä koskaan palaa entiselleen kuntoutuksesta huolimatta. Tuoreen yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan tilanne voisi parantua huomattavasti, jos lonkkamurtumapotilaat saataisiin tekemään kevyitä kotiharjoituksia ohjatun kuntoutuksen päätyttyä.
Lue lisää ...
26.02.2014 | SNY
D-vitamiinin vähyys yhteydessä tulehdustiloihin
Liian vähän D-vitamiinia ruoasta ja auringonvalosta saavat saattavat olla muita alttiimpia sairastumaan erilaisiin tulehduksellisiin sairauksiin. Tuoreen irlantilaistutkimuksen tulokset viittaavat D-vitamiinin vaikuttavan immuunijärjestelmän toimintaan.
Lue lisää ...
24.02.2014 | SNY
Tulehduskipulääkkeet eivät lisää keskenmenoja
Raskaana olevat naiset voivat käyttää tulehduskipulääkkeitä ilman pelkoa keskenmenosta, tuore tutkimus osoittaa. Israelilaistutkijoiden tulokset ovat tervetulleita, sillä aiemmissa tutkimuksissa tulehduskipulääkkeiden ja keskenmenoriskin yhteydestä on jäänyt ristiriitainen kuva.
Lue lisää ...
20.02.2014 | SNY
Fysikaalisilla kuormitustekijöillä on moninaisia vaikutuksia rusto- ja luusolujen geeniluentaan
Filosofian maisteri Hannu Karjalainen tutki väitöstyössään nestepaineen, osmoottisen paineen ja venyttävän voiman vaikutusta rustosolujen geeniluentaan.
Lue lisää ...
14.02.2014 | SNY
Uudet nivelpaidat tulivat
Yleisön pyynnöstä täysin uusitut nivelpaidat tulivat. Paidat ovat aiempia paitoja pehmeämpiä ja sileämpiä ja niissä on toivottu suurempi kaula-aukko.
Lue lisää ...
12.02.2014 | SNY
Uudet Niveltieto-sivut avattu
Uudet sivumme on otettu tänään käyttöön. Palautetta sivuista - etenkin mahdollisista virheistä - voi lähettää osoitteeseen toimisto@nivel.fi. Kiitos avustasi!
Lue lisää ...
07.02.2014 | SNY
Potilasturvallisuus.fi avattu
Potilasturvallisuus.fi-sivusto on avattu. Sivusto tarkoitettu ja suunnattu kaikille terveysalasta ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille lukijoille.
Lue lisää ...
03.02.2014 | testi
Laihuus on ylipainoa suurempi riski iäkkäille
Laihuus on suuri terveysriski yli 65-vuotiaille. Kuolleisuutta tarkastellessa suuremmassa vaarassa ovat laihat yli 65-vuotiaat, tuore australialaistutkimus osoittaa.
Lue lisää ...
03.02.2014 | testi
Lonkkanivelrikkoisen ohjattu harjoittelu voi vähentää tekonivelleikkauksia
Tuoreen tutkimuksen mukaan ohjattu harjoittelu voi vähentää lonkkanivelrikkoisten tekonivelleikkauksien tarvetta jopa 44 %.
Lue lisää ...
20.01.2014 | niveltieto
Sementtikiinnitteinen tekonivel kestää sementitöntä paremmin
Sementoitu lonkan kokotekonivel on kestävyydeltään parempi kuin sementoimaton tai hybriditekonivel, todetaan pohjoismaisessa rekisteritutkimuksessa.
Lue lisää ...
20.01.2014 | niveltieto
Väitös: Polven sisäsyrjän nivelrikon leikkaushoidot ovat vähentyneet
Sääriluunkääntöleikkausten määrä on vähentynyt huomattavasti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, selviää Tuukka Niinimäen väitöstutkimuksesta.
Lue lisää ...