Hallitus

Suomen Nivelyhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen hallitus, jonka puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, vähintään neljästä tai enintään kahdeksasta hallituksen jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi, ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan joka vuosi syyskokouksen yhteydessä.

Jos olet kiinnostunut hallitustyöstä Suomen Nivelyhdistyksessä, ota yhteys yhdistyksen toiminnanjohtajaan Jyrki Laaksoon, puh. 044 5544 555, jyrki.laakso@nivel.fi.

Hallitus 2017–2018

 
.

 

Kuvassa Suomen Nivelyhdistyksen hallitus 2017–2018. Kuvassa vasemmalta alkaen: Tarja Tauriainen, Raija Rapo, pj. Esko Kaartinen, Anna-Liisa Kelamo (takana), Kirsti Silván (edessä, varajäsen), Kirsti Niemelä (varajäsen), Raija Malmivaara, Eero Oikarinen ja Heikki Multaharju. Kuvasta puuttuvat hallitukseen vuosille 2016–2017 valitut Kirsi Lindqvist ja Juhani Viikari.
 

Nivelpiirit

© Copyright 2014 - Suomen Nivelyhdistys ry.
Kaikki oikeudet pidätetään.